Västlänken – en räddare i trafikkaoset?


Vandring vid Haga Kyrkoplan 29 augusti 2012

Mellanrum 35 – seminarieserie om stadsutveckling – denna dag i form av en stadsvandring arrangerad av Göteborgs Stadsmuseum, ULG (Urban Laboratory Göteborg)/ Chalmers och Göteborgs Stad, S2020 (Socialt hållbar utveckling, Göteborgs Stad), Mistra Urban Futures (centrum för hållbar stadsutveckling), GR (Göteborgsregionens kommunalförbund) och Centrum för byggnadskultur. Arkitekten, stadsvandringsledaren och guideboksförfattaren Einar Hansson guidade med fokus på frågor som hur kommer den planerade tågtunneln Västlänken att förändra vår stad? Kommer den att underlätta för göteborgare, regioninvånare och besökare?

Publicerad: fr 26 jun 2015.