Klosterträdgården i Gamlestaden

Vandring i Klosterträdgården i Gamlestaden 20 september 2012
Några enskilda människor vill odla + kyrkan är granne + kommunen äger marken + fastighetsägarna förstår värdet och stöttar = en stadsnära odling där många fler än odlarna kan njuta. Eva Glader, landskapsarkitekt, Park- och Naturförvaltningen guidade genom Klosterträdgården i Gamlestaden som är ett fint exempel på hur mångas vilja och kunskap kan samverka till en livskraftig mötesplats.
 
 
 

Publicerad: fr 26 jun 2015. Ändrad: ti 05 jan 2016