Droppen på Ryaverket

Visning av Droppen, Gryabs nya skivfilteranläggning 13 september 2011
Gryaab driver ett av Nordens största reningsverk, Ryaverket. Verket renar avloppsvatten från Göteborgsregionen. För att minska övergödningen och bidra till ett renare hav har Gryaab de senaste åren byggt ut sin kväve- och fosforrening. En del av utbyggnaden är världens största skivfilteranläggning, vars byggnad – ”Droppen” – belönades med Kasper Salinpriset 2010. Skivfiltren i anläggningen filtrerar bort mikroskopiskt små partiklar ur avloppsvattnet, partiklar som bland annat innehåller fosfor. Arkitektens tanke är att byggnaden ska ha formen av en ren vattendroppe innan den brister. Intill byggnaden ligger en mycket gammal skog, Rya skog. Känslan av skogen ska vara påtaglig även inne i byggnaden. En del av det renade vattnet exponeras i ett rum som är öppet ut mot skogen. Vattnet rinner ner i en snäckliknande form, utformad av konstnären Pål Svensson. Arkitekturen med de stora glasfasaderna skapar även en unik arbetsmiljö för Gryaabs personal. Arkitekt är KUB arkitekter genom Peje Persson och projektledare för Gryaab är Ulf Gingsjö som också guidade vid visningen.


Foto: Bert Leandersson

Publicerad: fr 26 jun 2015.