Dicksonska palatset, Överås

Årsmöte den 6 april 2011 i Dicksonska palatset, Överås, Danska vägen 20
Kvällen inleddes med Centrum för Byggnadskulturs årsmöte. Därefter följde ett möte om Överås, inleddes med visning av Dicksonska palatset, guidning av Sten Ekstrand, Metodistkyrkan. Därefter berättade Eva Glader, landskapsarkitekt om parkens historia. Vädret inbjöd inte till någon längre promenad.

Publicerad: fr 26 jun 2015.