Årsberättelse

 
 

Arkitekturs årsbok

Årsboken 2016 har två teman: "Arkitekturhistoria" och "Ifrågasättande arkitektur". Temana fångar den viktiga växelverkan som är grunden till skapande av arkitektur: respekt för historien och ifrågasättande inför framtiden.

Publicerad: to 18 maj 2017.