Arkitektur och teknik-studenter på studieresa i Schweiz
​Arkitektur och teknik-studenter på studieresa i Schweiz.​
​Foto Ulf Janson

Arkitekturs årsbok 2016


Årsboken 2016 har två teman: "Arkitekturhistoria" och "Ifrågasättande arkitektur". Temana fångar den viktiga växelverkan som är grunden till skapande av arkitektur: respekt för historien och ifrågasättande inför framtiden.

Årsboken 2016​​​ - PDF 22,3 MB


Du kan också ladda ner årsböckerna från 2009-2012:

Årsböckerna mellan 2009-2012 ville genom intervjuer med studenter och lärare ge en ögonblicksbild av en mångskiftande verksamhet där huvudtemat skiftade från år till år.


Årsboken 2012 - PDF 5 MB
Årets huvudtema är representation - arkitektens verktyg i form av skisser, modeller och ritningar med penna och programvara som alla bidrar till att utveckla idéer. Ett annat tema är skolans intresse för en materiell kultur. Projekt från alla årskurser på både Arkitektur och Arkitektur och teknik presenteras liksom pågående forskningsprojekt.
 
Årsboken 2011 - PDF 5 MB
Årets huvudtema är en serie samtal med studenter ur alla årskurser på både Arkitektur och Arkitektur och teknik. Avsikten är både att fördjupa sig i studenternas väg genom utbildningen och att försöka fånga vilka frågor som är viktiga för unga arkitekter idag. Ett annat tema är det pågående generationsskiftet på skolan där en samhällsengagerad och miljömedveten 68-generation går i pension.
 
Årsboken 2010 - PDF 9,16 MB
Årets huvudtema är Mistra Urban Futures, det centrum för hållbart stadsbyggande som drivs i samverkan med många andra parter, både från akademin och praktiken. Gränsöverskridande kunskapsbyggande återkommer också på andra håll i årsboken.

Årsboken 2009 - 11,9 MB
Temat första året var arbeten med anknytning till Arkitektur och teknik, det som också kunde kallas "En materiell arkitektur".
 

Sidansvarig Publicerad: to 22 okt 2020.