Säkerhetsgenomgång

För att få arbeta i verkstaden måste studenten gå en säkerhetsgenomgång.

Denna tar cirka 2 timmar och ger en introduktion till arbete i maskiner och säkerhetsregler i verkstaden. En förutsättning för att man sedan ska få arbeta i verkstaden är att det finns personal på plats.
 

Säkerhetsgenomgångens innehåll:

ALLMÄN SÄKERHET
  • nödstopp och första förband
  • arbetstempo och riskmoment
  • klädsel och skyddsutrustning
 
MASKINARBETE
  • maskinernas funktion och riskmoment
  • praktisk övning
  • följande maskiner gås igenom vid introduktionen:

  • övriga maskiner gås igenom när behov uppstår

 

Introduktionen sker vid höstterminens start för alla i årskurs 1 på Arkitektur och Arkitektur och teknik .

Masterstudenter, som inte tidigare arbetat i verkstaden, bokar tid för introduktion på eget initiativ.
 
Ytterligare säkerhetsgenomgång sker vid längre anmodade kurser i modellverkstaden.
 
 
  

Publicerad: to 07 mar 2013. Ändrad: fr 09 feb 2018