Arkitekturhistoria

Kursen är en introduktion till arkitekturens teori och historia och avser att ge översiktliga kunskaper i arkitekturhistoria, arkitekturteori, samt arkitekters och även ingenjörers uppgifter under olika epoker liksom arkitektprofessionens förändring genom tiderna.

Kursen behandlar tiden från antiken till vår tid i huvudsak i västerlandet. Historien belyses och tolkas utifrån arkitekturen sedd som en förening av konst, teknik och samhälle. Häri inbegrips även hållbarhet och genusaspekter. Syftet är även att studenterna ska utveckla en historisk medvetenhet som ger en referensram i deras dialog med omvärlden. De ska kunna använda arkitektur- och stadsplanehistorien som en källa till kunskap och inspiration inom tillämpningsämnen inom arkitektur och stadsbyggnad och senare i yrkesutövningen.

Publicerad: on 10 jan 2018. Ändrad: må 15 jan 2018