Arkitektur - en introduktion

​Kursens syfte är att presentera arkitektens arbetsfält och introducera metoder för arkitektstudier och arkitektarbete. Kursen skall även presentera arkitektur som kunskapsområde och att beskriva arkitekturens roll i samhället. I kursen ingår grundläggande gestaltningsprojekt av rum, med syftet att ge insikt om skissens, modellens och ritningens fundamentala betydelse för förståelse av rum, för problemlösning och för kommunikation.
Studenten uppmuntras att upptäcka och utveckla en egen repertoar av undersöknings- och uttrycksmedel för att med hjälp av dessa öka sin kommunikationsförmåga och förståelse för representationer av arkitektur i två och tre dimensioner.

Gestaltningsprojektens syfte är att ge en introduktion till att se och tänka rum och träna upp känslan för gestaltning av rum i relation till klimat, konstruktion och landskap. Diskutera rummet utifrån premisserna rum/klimat, rum/konstruktion, rum/landskap.

Publicerad: on 10 jan 2018. Ändrad: ti 16 jan 2018