Arkitektur och rumsgestaltning

​Kursens syfte är att ge studenterna fördjupade kunskaper om rumsgestaltning och rumsupplevelser. Genom övningar och ett längre arkitekturprojekt tränas förmågan att utifrån ett givet program gestalta kopplingen mellan rum och verksamhet. Tyngdpunkten i projektet ligger på att undersöka och gestalta rummet och dess ritualer med kroppen och landskapet som utgångspunkt.  Byggnaden skall gestaltas med minimal naturpåverkan. Stor vikt läggs vid den sinnliga upplevelsen av rum, både för kropp och själ.
   
Studenterna skall även träna känslan för form och rum genom att träna grunderna för arkitekturens uttrycksmedel som färg, ljus, ljud och material i olika skalor. Studenterna skall träna sig i att skissa och kommunicera med hjälp av ritningens språk och modeller.

Publicerad: ti 16 jan 2018.