studieresa arkitektur

Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Institutionen består av de tidigare institutionerna Arkitektur respektive Bygg- och miljöteknik. Den nya institutionen representerar ett brett kunskapsteoretiskt fält som sträcker sig från ingenjörsvetenskap över samhällsvetenskap till humaniora och designbaserad, konstnärlig forskning. Våra olika perspektiv möjliggör en stark tvärvetenskaplig utveckling inom området och en bredare diskussion om olika aspekter av hållbarhet. Tillsammans utgör vi en komplett miljö inom arkitektur- och samhällsbyggnadsteknikområdet, väl rustade för att ta oss an gemensamma utmaningar i strävan mot ett hållbart samhälle.

Publicerad: to 30 mar 2017. Ändrad: on 16 jan 2019