studieresa arkitektur

Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Institutionen består av de tidigare institutionerna Arkitektur respektive Bygg- och miljöteknik. Den nya institutionen representerar ett brett kunskapsteoretiskt fält som sträcker sig från ingenjörsvetenskap över samhällsvetenskap till humaniora och designbaserad, konstnärlig forskning. Dessa olika perspektiv möjliggör en stark tvärvetenskaplig utveckling inom området och en bredare diskussion om olika aspekter av hållbarhet. Pågående samarbeten mellan de två befintliga institutionerna inom såväl forskning som utbildning finns redan, och till hösten 2017 förbättras dessa förutsättningar ytterligare genom en flytt till gemensamma nya lokaler. Tillsammans blir vi en komplett miljö inom arkitektur- och samhällsbyggnadsområdet, väl rustade för att ta oss an gemensamma utmaningar i strävan mot ett hållbart samhälle.

Publicerad: to 30 mar 2017. Ändrad: to 14 dec 2017