Institutioner vid Chalmers tekniska högskola

Från den 1 maj 2017 har Chalmers 13 institutioner. Justeringen är en del i ett större förändringsarbete som pågår för att ytterligare utveckla kvaliteten i alla delar av verksamheten.

Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Biologi och bioteknik
Data- och informationsteknik
Elektroteknik
Fysik
Industri- och materialvetenskap
Kemi och kemiteknik
Matematiska vetenskaper
Mekanik och maritima vetenskaper
Mikroteknologi och nanovetenskap
Rymd-, geo- och miljövetenskap
Teknikens ekonomi och organisation
        Vetenskapens kommunikation och lärande

Publicerad: fr 17 jun 2011. Ändrad: on 31 maj 2017