Generic and Transferable Skills (GTS)

För en ännu bättre forskarutbildning

Forskarutbildningen på Chalmers ska vara av högsta internationella klass. Doktorandernas arbete ska kännetecknas av vetenskapligt djup, förmåga att se sitt arbete ur ett brett samhällsperspektiv och god förmåga att kommunicera forskningsresultat till omvärlden. 

Som ett steg att vidareutveckla forskarutbildningen startade Chalmers 2012 utbildningssatsningar för att stärka unga forskares generiska färdigheter. Verksamheten går under namnet Generic & transferable skills (GTS). 

Bortsett från en god forskningsmiljö och ämnesspecifika fördjupningskurser erbjuder GTS en formell utbildning inom områdena
  • kommunikation
  • pedagogik 
  • ledarskap 
  • nätverkande 
  • nyttiggörande

Genom tvärdisciplinära arbetsgrupper och en utåtriktad verksamhet erbjuder vi doktoranderna möjligheter att skapa nya nätverk för att pröva, öva och försträka den kommunikativa samarbetsförmågan. Målet är att fördjupa de personliga och professionella färdigheterna som hjälper forskaren att göra sig synlig på arbetsmarknaden, ta sig an komplexa samhällsutmaningar och bidra till ett hållbart samhälle.

Sidansvarig Publicerad: må 22 nov 2021.