Pedagogiskt nav

CLS har huvudansvaret för utbildning i språk och kommunikation för akademiska och disciplinspecifika ändamål, högskolepedagogik och media- och informationskunskap. Utbildning sker på grund-, avancerad och forskarnivå såväl som genom fortbildning. Utbildningsuppdrag genomförs i nära samarbete med Chalmers utbildningsprogram och ofta genom integrerade undervisningsaktiviteter. Institutionen har även huvudansvar för kurserna inom Generic and Transferable Skills som riktar sig mot doktorander och unga forskare, samt ansvar för ämnesdidaktik på mastersprogrammet Lärande och ledarskap.

Sidansvarig Publicerad: on 01 aug 2018.