GTS

​Chalmers eftersträvar en forskarutbildning av högsta internationella klass. Doktorandernas arbete ska kännetecknas av vetenskapligt djup, förmåga att se sitt arbete ur ett brett samhällsperspektiv och god förmåga att kommunicera forskningsresultat till omvärlden. Som ett steg att vidareutveckla forskarutbildningen startade Chalmers 2012 utbildningssatsningar för att stärka unga forskares generiska färdigheter. Verksamheten går under namnet Generic & transferable skills (GTS).

Utöver en god forskningsmiljö och ämnesspecifika fördjupningskurser erbjuds formell utbildning inom områdena kommunikation, pedagogik, ledarskap, nätverkande och nyttiggörande. Genom de tvärdisciplinära arbetsgrupperna och den utåtriktade verksamheten erbjuds möjligheter för doktoranderna att skapa nya nätverk där den kommunikativa samarbetsförmågan kan prövas, övas och förstärkas. Målet är att fördjupa de personliga och professionella färdigheterna som hjälper forskaren att synliggöra sig på arbetsmarknaden, ta sig an komplexa samhällsutmaningar och bidra till ett hållbart samhälle.

För mer information, se Doktorandportalen.

Sidansvarig Publicerad: to 26 apr 2018.