Institutionens forskning

Forskningen som bedrivs på Institutionen för vetenskapens kommunikation och lärande (CLS) syftar till att fördjupa vår förståelse inom följande områden:

 • Multimodalt och transdisciplinärt lärande

 • Ingenjörsutbildningsvetenskap

 • Disciplinspecifik kommunikation och kopplingen till kunskapsbildning inom akademiska såväl som professionella miljöer

 • Bibliometri och bibliometriska metoder

 • Media- och informationskompetens och informationsbeteende

Institutionens forskningsprofil karaktäriseras av mångfald, tvärvetenskaplighet och tillämpade perspektiv på kommunikation, lärande och kunskapsbildning. Mycket av forskningen har en direkt koppling till institutionens pedagogiska verksamhet, både med avseende på vårt undervisningsuppdrag och inom ramen för det uppdrag institutionen har att verka som ett pedagogiskt utvecklingsnav för Chalmers.

Forskningen sker både individuellt och i olika samarbetsformer, inom s​​åväl som utanför institutionen, och både inom Chalmers och med externa samarbetspartners (nationellt såväl som internationellt). Sådana samarbeten realiseras till exempel genom pedagogiska och didaktiska utvecklingsprojekt (ibland också som aktionsforskning), gemensamma forskningsprojekt och samförfattade publikationer.

Vår pågående forskning

För tillfället forskar CLS-personal till exempel om:

 • Effekterna  av engelska som undervisningsspråk på ”skriva-för-att-lära”(Writing to Learn), kamratåterkoppling, och skrivande inom en disciplin
 • Engelsk ordkunskap ordtestning
 • Modellering av data- och resultatkommentar i vetenskapliga texter
 • Metakognitiva processer som stöder utvecklingen av genremedvetenhet
 • Modellering och utvärdering av ”flipped classroom”-pedagogik
 • Citerings- och publiceringsbeteende hos forskare inom teknik och naturvetenskap
 • Karaktäristika (till exempel tillgänglighet och synlighet) hos dokument citerade på Wikipedia
 • Kognitiv dissonans mellan bedömda forskare/författare och bedömare/granskare inom teknik och naturvetenskap
 • Självreglerat lärande i autentiska lärmiljöer
 • App-utveckling som stöd för språkintegrering av arabisktalande nyanlända svenskar
Om du har frågor om vår forskning är du alltid välkommen att kontakta vår vice-prefekt för forskarfrågor Hans Malmström​.

Läs mer om vår pågående forskning​

Läs mer om våra forskare​

Sidansvarig Publicerad: fr 26 okt 2018.