Talarpresentationer och programpunkter

Här kan du läsa om talare och programpunkter på årets ChALS.​

Andreas Vårheim, keynote speaker

Andreas+Vårheim+HSL+personkort 325px.jpgAndreas Vårheim, professor vid Universitetet i Tromsö, undervisar om biblioteket i samhället, kunskapsförvaltning och informationspolitik. Bland hans forskningsområden finns kulturpolitik, samhällens återhämtningskraft efter svåra utmaningar, och hur bibliotekens sociala kapital fungerar.

Han har studerat folkbibliotekens roll  i kristider – bland annat hur japanska bibliotek påverkades och återhämtade sig efter jordbävningen vid Tohoku-området 2011 och den efterföljande tsunamin. På ChALS kommer Andreas Vårheim berätta om hur biblioteken kan bidra vid katastrofer. Foto : Torje Jenssen, UiT.


Lisa Janicke Hinchliffe, keynote speaker

hinchliffe-thumbnail.jpgLisa Janicke Hinchliffe är professor vid University of Illinois.

Hon är samordnare för tjänster och undervisning i och kring informationskompetens vid universitetets bibliotek.

När biblioteken försöker att hitta vägar att utveckla sin verksamhet öppnar det möjligheter att stärka anpassningen till samhällets prioriteringar, och bättre tillgodose de behov som användarna har. Lisa Janicke Hinchliffe kommer i sin presentation belysa strategisk utveckling av bibliotekens svar på kriser. Presentationen är på engelska. Foto: School of Information Sciences, University of Illinois.

Alastair Creelman

alastair creelman.jpgAlastair Creelman är e-lärande specialist, omvärldsbevakare och projektledare vid Sektion Högskolepedagogik vid Universitetsbiblioteket på Linnéuniversitetet.

Han kommer att berätta om det otroliga kliv vi har sett inom nätbaserat lärande, virtuell mobilitet och digitala konferenser. Han spanar om vilka delar som är bra att ta med oss in i en framtid när social distansering inte är nödvändig längre, och också om de mörkare sidorna av den snabba digitalisering vi har sett i form av till exempel övervakning. Foto: Linnéuniversitetet.

Librarian Reserve Corps

LRC Stacy Brody Sarah Loree.jpgBibliotekarierna Stacy Brody, vid George Washington University, och Sara Loree, vid St. Luke's Health i Boise, kommer att berätta om det arbete som organisationen Librarian Reserve Corps (LRC) utför. Foto: LRC.


Karl Palmås

karl palmås 300x300px.jpgKarl Palmås är docent och enhetchef vid Avdelningen för teknik, vetenskap och samhälle vid Chalmers tekniska högskola.

Karl – som är civilingenjör i Industriell Ekonomi (Chalmers tekniska högskola) och doktor i sociologi (London School of Economics & Political Science) – lär ut samhällsteori för teknologer. Hans forskning handlar bland annat om hur det vi tänker hänger samman med det vi bygger.

På ChALS kommer han prata om vem man ska lyssna på i en kris, och om hur det blir när flera forskare uttalar sig och med olika budskap.

Eva Schwarz och Stina Bäckström

schwarz_bäckström.jpgStina Bäckström och Eva Schwarz är filosofer, och undervisar och forskar på Centrum för Praktisk kunskap på Södertörns högskola.

Till ChALS kommer de för att prata kring ämnet "En plats för alla? Biblioteket, digitaliseringen och det mellanmänskliga mötet".

 
Vilken roll spelar biblioteket i samhället? Det är en plats där information förmedlas, arkiveras och inhämtas, men det är även en plats där väldigt olika människor möts, där brister och problem i samhället visar sig och dit som de som inte får hjälp någon annanstans vänder sig. Är det bibliotekets ansvar att bemöta de bristerna? Hur aktualiseras frågor om digitalisering och demokrati inifrån biblioteksvardagen?

Diskussioner och erfarenhetsutbyten 13:50-14:20

Det kommer att finnas tre olika teman, och du väljer själv på plats vilket av dem du vill delta i.

Temaspår 1: Öppen vetenskap

Vad tänker du att öppen vetenskap har för betydelse i vår tids kriser och utmaningar? Passa på att lyfta fram dina frågor och funderingar, samtidigt som du introduceras till ämnet. Jessica Lindholm, bibliotekarie vid Chalmers bibliotek, och Sverker Holmgren, professor och forskare i beräkningsvetenskap, håller i sessionen.

Jessica Lindholm har arbetat lokalt, nationellt och internationellt med frågor kring öppen och demokratisk tillgång till forskning de senaste 20 åren. Jessica är en av bibliotekarierna på Chalmers och kommer att lyfta både praktiska och mer omfattande frågor kring de globala utmaningar vi står för, kopplat till betydelsen av öppen vetenskap. 

Sverker Holmgren har arbetat med frågor om digitala resurser för forskning och policyutveckling inom detta område i Europa, i Norden och nationellt under många år. Sverker kommer bland annat att ta upp frågor om hur öppen vetenskap påverkar forskningsprocesser och kvalitetssäkring med ett speciellt fokus på forskningsdata.

Temaspår 2: Undervisning

marco_schirone-mirrit_zisser.jpgI den här panelen kommer vi att diskutera frågor som rör bibliotekets undervisning i kristider. Vi vill höra vad som fungerat bra såväl som vad som fungerat mindre bra - finns det någonting som vi kan ta med oss även när allt återgår till det normala? Spåret leds av Marco Schirone, bibliotekarie och doktorand vid Chalmers bibliotek, och Miritt Zisser, bibliotekarie vid KTH.

Marco är undervisande bibliotekarie på Chalmers bibliotek, ansvarig för bibliotekets doktorandkurs Scholarly Information Retrieval och doktorand i biblioteks- och informationsvetenskap (vid Högskolan i Borås i samarbete med Chalmers). Hans avhandlingsprojekt är A Bourdieusian Approach to the Bibliometric Study of Emerging Fields: The Case of Sustainability Science under handledning av Björn Hammerfelt (huvudhandledare), Gustaf Nelhans, och Helena Francke. 

Miritt jobbar som samordnare för bibliotekets undervisning på KTH. Hennes huvudsakliga arbetsuppgifter består av att driva utvecklingen av bibliotekets undervisning samt att undervisa och handleda studenter och doktorander inom informationskompetensområdet. Under det senaste halvåret har KTH bibliotekets undervisningsgrupp jobbat med att ställa om undervisningen till att bli digital, bland annat genom att testa att använda ett digitalt escape room.  

Temaspår 3: Biblioteksrummet

anette_eliasson-jenny_kihlberg.jpgSpåret kommer att ledas av Anette Eliasson, sektorchef bibliotek, kulturförvaltningen, Göteborgs stad, och Jenny Kihlberg, biträdande bibliotekschef på de Humanistiska biblioteken vid Göteborgs Universitet.

Anette arbetar sedan 2017 på kulturförvaltningen i Göteborg, ansvarig sedan 2019 för stadens 25 folkbibliotek. Tidigare bibliotekschef i Mölndal och planerade det nya biblioteket i Mölndals centrum. Innan dess var hon länsbibliotekarie, regionbibliotekschef i Halland, där hon bland annat ledde projektet "Synliggör biblioteket! Identitet, image, profil", samt "Rum för möten: en litteraturstudie om bibliotekets roll som mötesplats".

Jenny är biträdande bibliotekschef på de Humanistiska biblioteken vid Göteborgs universitet. Hon har lång erfarenhet av att arbeta med utveckling av biblioteksrummet, både inom universitet och folkbibliotek. De senaste månaderna har många av frågorna handlat om att samarbeta kring nya sätt att erbjuda bibliotekets tjänster och att bibehålla ett användarfokuserat arbetssätt, trots begränsningar i de fysiska lokalerna.

Posterpresentation under pauserna: Louise Dahlberg

louise_dahlberg.jpgUnder de kortare rasterna - 10:30-10:40, 11:00-11:10, 13:20-13:50, 14:20-14:50 samt 15:10-15:40 - kommer Louise Dahlberg, bibliotekarie vid Umeå universitetsbibliotek samt masterstuderande inom biblioteks-och informationsvetenskap vid högskolan i Borås, att presentera sin poster från sitt mastersarbete. 

Louises masterarbete gjorde i Kambodja, där hon studerade universitetsstudenters tillgång till information under en återkommande kris. I Kambodja sker årligen översvämningar och extrema väderförhållanden som påverkar studenters informationsåtkomst från både de fysiska biblioteken såväl som tillgång till digital information.

Sidansvarig Publicerad: on 16 sep 2020.