Kollage över Chalmers bibliotek

Chalmers bibliotek

Institutionen ansvarar för Chalmers bibliotek som står för informationsförsörjningen till Chalmers forskning och utbildning. Verksamheten kretsar kring informationsresurser, undervisning och kurser, publiceringsservice och bibliometri. Biblioteket fungerar också som en mötesplats, lärande- och studiemiljö.

Chalmers bibliotek består av tre lokaler och verksamheter: Huvudbiblioteket och Arkitektur- och samhällsbyggnadsbiblioteket som båda är belägna på Campus Johanneberg, samt Chalmers Lärandetorg i Kuggen på Campus Lindholmen.

Alla är välkomna att låna och läsa böcker, artiklar och e-böcker. Hos oss finns litteratur inom teknik och naturvetenskap och en stor majoritet av utbudet är elektroniskt. Det fysiska biblioteket erbjuder ett urval av tryckta tidskrifter, en attraktiv studie- och lärmiljö med läsplatser, tysta läsesalar, lässtudio för dyslektiker och funktionshindrade, informationsdiskar, grupprum, café och lunchrum för studenter.

På biblioteken anordnas programpunkter kontinuerligt. För att ha koll på alla bibliotekets evenemang, se vårt kalendarium.​

​Mer information finns på bibliotekets webbplats​

Sidansvarig Publicerad: ti 25 sep 2018.