Avdelningen för mediaförsörjning

Avdelningen för mediaförsörjning omfattar 15 personer som huvudsakligen är bibliotekarier. Vårt främsta uppdrag är att via inköp av tryckt material och e-resurser säkerställa tillgång till relevanta informationsresurser för Chalmers forskning, undervisning och samverkan. Vi bemannar även informationsdiskarna vid Chalmers tre bibliotek, och vi säkerställer bemanning för bibliotekets fjärrlån.

I dagsläget är ungefär 99 procent av det material som vi köper in elektroniskt, och 1 procent är tryckt material. År 2018 finns drygt 600 miljoner informationsresurser på Chalmers bibliotek. För att säkerställa ett effektivt och hållbart tillgängliggörande av dem är vårt uppdrag även att utvärdera, underhålla och förändra det beståndet.

Avdelningen för mediaförsörjning säkerställer även tillgång till de tekniska system som hanterar tillgång till och administration av informationsresurserna, som sök- och bibliotekssystem, administrativa system samt system för fjärrlån. Vi verkar också för att informationsresurserna är lättillgängliga för personal och studenter

Kontakt

Marie Wenander, avdelningschef

marie.wenander@chalmers.se, 031-772 3749

Sidansvarig Publicerad: on 23 okt 2019.