Avdelningen för informationskompetens för lärande och forskning

Avdelningen för Informationskompetens för lärande och forskning erbjuder utbildningar och utbildningsstöd inom informationssökning, värdering av information på vetenskaplig nivå, citeringspraxis och upphovsrätt till Chalmers studenter, doktorander och personal. Utbildningarna bedrivs ämnesintegrerat, och finns med på de flesta av Chalmers utbildningsprogram.

Vi anordnar även workshops i referenshanteringssystem EndNote och Mendeley och deltar i programverksamhet som CLS erbjuder. Vid behov finns möjligheten att boka individuell handledning för hjälp med sökstrategier för litteraturstudier.

En stor del av arbetet sker mot grundutbildningen och vi arbetar ofta i samverkan med avdelningen för fackspråk och kommunikation. Vi ger även en doktorandkurs via GTS.

Kontakt
Christina Johansson, avdelningschef
christina.johansson@chalmers.se, 0709-183198​

Sidansvarig Publicerad: må 30 apr 2018.