Avdelningen för användarservice

Användarservice huvuduppdrag är att tillhandahålla ändamålsenliga lärmiljöer i våra bibliotekslokaler, utveckla och ansvara för program- och utställningsverksamhet på Huvudbiblioteket, Kuggen och Arkitektur- och samhällsbyggnadsbiblioteket samt att säkerställa en god tillgänglighet av bibliotekets resurser för både studenter, anställda och allmänhet.
Tillgänglighet innefattar såväl öppettider, bemanning i bibliotekets informationsdisk, e-support, fjärrlån, särskilt stöd till studenter med funktionsvariationer och bokbinderifunktion.

Kontakt
Anna Näsbom, avdelningschef
anna.nasbom@chalmers.se, 031 772 84 52​

Sidansvarig Publicerad: må 30 apr 2018.