Forskningen

​​Onsala rymdobservatoriums uppgift, som den svenska nationella anläggningen för radioastronomi, är att tillhandahålla forskningsutrustning i världsklass inom radioastronomi och geovetenskap. Själva forskningen, t.ex. observationer med radioteleskopen, utförs oftast av andra än observatoriets egen personal. Det kan vara forskare på Chalmers eller på andra universitet i Sverige och utomlands.

Här ger vi exempel på forskning i radioastronomi och geovetenskap med observatoriets instrument. 

Själva forskningsutrustningen beskrivs under fliken "Om oss". 

Publicerad: to 16 okt 2014.