Organisation

För postadress, besöksadress, kontaktpersoner, etc., se webbsidan Kontakt.
För alla medarbetare, se webbsidan Personal.

Föreståndare

John Conway
Epost: john.conway@chalmers.se, telefon: 031-772 5503

Vice föreståndare

Eva Wirström
Epost: eva.wirstrom@chalmers.se, telefon: 031-772 5520, 031-772 6424

Administration

Administrativ chef, insitutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap: Camilla Kolm
Epost: camilla.kolm@chalmers.se, telefon: 031-772 1241
Presskontakter, kommunikatör: Robert Cumming
Epost: robert.cumming@chalmers.se, telefon: 031-772 5527, 070-493 3114

Observationssupport

Enhetschef: Michael Lindqvist
Epost: michael.lindqvist@chalmers.se, telefon: 031-772 5508

Teknisk supportgrupp

Enhetschef: ​Roger Hammargren
Epost: roger.hammargren@chalmers.se, telefon: 031-772 5551

Styrgrupp

Jan-Eric Sundgren, ordförande​
Carole Mundell, Department of Physics, University of Bath, UK
Daniela Thaller, Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Tyskland
Garrelt Mellema, Institutionen för astronomi, Stockholms universitet
Kirsten Kraiberg Knudsen, Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Chalmers tekniska högskola
Merja Tornikoski, Skoggård radioforskningsinstitut (Metsähovi Radio Observatory), Aalto-universitetet, Finland
Olga Bottner, Institutionen för fysik och astronomi, Uppsala universitet
Dessutom deltar John Conway, föreståndare för Onsala rymdobservatorium, och Eva Wirström, vice föreståndare för Onsala rymdobservatorium, i styrgruppens möten. Eva är också styrgruppens sekreterare.

För postadress, besöksadres, kontaktpersoner, etc., se webbsidan Kontakt.
För alla medarbetare, se webbsidan Personal.
​​

Sidansvarig Publicerad: fr 07 okt 2022.