Historia

Bok om observatoriets historia

Onsala rymdobservatorium grundades av Professor Olof Rydbeck, vars bok Femtio år som rymdforskare och ingenjörsutbildare: från skånska horisonter till fjärran galaxer i två delar finns tillgänglig som pdf-filer på Göteborgs universitetsbibliotek:

Olof Rydbeck: Femtio år som rymdforskare och ingenjörsutbildare, Del 1

Olof Rydbeck: Femtio år som rymdforskare och ingenjörsutbildare, Del 2 

Några viktiga händelser i Onsala rymdobservatoriums historia1949: Onsala rymdobservatorium grundas av professor Olof Rydbeck.
1950: Onsala rymdobservatorium observerar solens och vintergatans radiobrus med en interferometeranläggning.
1955: Vätgas i Vintergatans spiralarmar observeras för första gången på rymdobservatoriet med en avancerad radiospektrograf. Observatoriet invigdes och övertogs av Kronan, och bedriver forsknings- och undervisningsverksamhet inom radio- och radarastronomi, rymdfysik och radiokommunikations samt geokosmofysik.
1963: 25 m-teleskopet i Onsala färdigställs. Under de första tre åren används teleskopet inte bara för radioastronomi utan också för experiment med satellitkommunikation.
1967: En myckt känslig mottagare (av maser-typ) utvecklad vid Chalmers monteras på 25-m-teleskopet, som blir världens känsligaste teleskop av sitt slag.
1968: 25 m-teleskopet deltar i världens första transatlantiska VLBI-observationer (Very Long Baseline Interferometry).
1973: Som första observatorium lyckas Onsala rymdobservatorium efter teoretiska beräkningar detektera alla tre grundtillståndslinjerna av CH-molekylen, vilket ledde till kartläggning av Vintergatans storskaliga struktur.
1976: Konung Carl XVI Gustaf inviger 20 m-teleskopet, världens största millimetervågs-teleskop under nästan tio år.
1979: En unik spektrumgenomsökning i bandet 72-91 GHz påbörjas mot Orion A (stjärnbildningsområde) och IRC+10216 (kolstjärna med stofthölje) med 20 m-teleskopet. Många nya spektrallinjer från mer än 20 olika molekyler upptäcks.
1981: Professor Roy Booth blir föreståndare för Onsala rymdobservatorium.
1987: SEST (Sweden-ESO Submillimetre Telescope) tas i drift. Detta 15-m-teleskop för millimeter- och submillimeter-vågot är placerat på 2400 m höjd hos ESO (European Southern Observatory) på berget La Silla i Chile.
1988: Observationer med 20 m-teleskopet visar att molekylgasens fördelning följer de optiska spiralarmarna i galaxer som M 51. Med hjälp av VLBI detekteras kärnan i kvasaren 3C273 med en vinkelupplösning av 50 mikrobågsekunder.
1990: Onsala rymdobservatorium erhåller status som Den svenska nationella anläggningen för radioastronomi. Med hjälp av SEST studeras kemiska egenskaper hos det Stora Magellanska Molnet och åtta nya molekyler upptäcks.
1992: Med SEST har ett gasmoln nära Vintergatans centrum observerats i området 225-250 GHz och en stor mängd spektrallinjer från olika molekyler, varav flera oidentifierade, har registrerats.
1997: HCN och flera andra molekyler observeras i kometen Hale-Bopp.
2001: Satelliten Odin, för astronomisk och aeronomisk forskning, skjuts upp den 20 februari. Odin är ett samarbete mellan Sverige, Finland, Frankrike och Kanada. Viktiga delar av mottagarsystemet för submillimeter-vågor byggdes av ingenjörer vid observatoriet.
2004: Det första e-VLBI-experimentet äger rum mellan Onsala rymdobservatorium och radioteleskop i
Westerbork, Holland, och Cambridge, England.
2005: APEX, the Atacama Pathfinder Experiment, ett 12-meters submillimtervågs-teleskop för frekvenser upp till 1500 GHz, invigs. Teleskopet är beläget på 5050 m höjd i Atacamaöknen i norra Chile. APEX är ett samarbete mellan Onsala rymdobservatorium, Max Planck Institut für Radioastronomie (Tyskland) och European Southern Observatory. Professor Hans Olofsson blir föreståndare för Onsala rymdobservatorium.
2006: Resultaten från den första observationssäsongen med APEX publiceras i en specialutgåva av Astronomy & Astrophysics. Många observationsprojekt rör stjärnbildning och använder en mottagare byggd av observatoriets mottagargrupp.
2007: Den första detektionen av syremolekyler i ett kosmiskt gasmoln, gjord med Odinsatelliten, publiceras. Framgångsrika observationer med e-VLBI (realtids elektronsik VLBI) görs: för första gången överförs data från sex teleskop (inklusive Onsala) i realtid vid 512 Mbps till en processor in Nederländerna, som snabbt producerar en radiokarta.
2009: Det Internationella Astronomiåret 2009 firas på flera sätt, bl.a. visas uppskjutningen av Herschel-teleskopet för allmänheten i Universeum. En supraledande gravimeter installeras på observatoriet.
2010: De geovetenskaplliga aktiviteterna blir en officiell del av observatoriets uppdrag, enligt ett nytt avtal med Vetenskapsrådet.
2011: LOFAR-stationen invigs av utbildningsminister Jan Björklund.
2012: VLBI-observationer med APEX, SMA (Hawaii) och SMT (Arizona) resulterar i den högsta vinkelupplösningen någonsin i en astronomisk observation: 28 mikrobåksekunder. Onsala rymdobservatorium, representerande Sverige, accepteras formellt som den nionde medlemmen av det internationella konsortium som skall konstruera Square Kilometre Array (SKA).
2013: Professor John Conway tar över ansvaret som föreståndare för Onsala rymdobservatorium efter Hans Olofsson. LOFAR används för att avbilda supernovarester i den kraftgt stjärnbildande galaxen M82.
2014: Radomen som skyddar 20 m-teleskopet byts ut.
2015: Mareografen invigs av SMHI:s generaldirektör Rolf Brennerfeldt och Chalmers prorektor Mats Viberg. Den ingår därefter i SMHI:s nationella observationsnät för havsvattenstånd.
2017: Onsalas tvillingteleskop (Onsala Twin Telescopes, OTT) för geodesi invigs av Lena Sommestad, landshövding i Hallands län, och Lisbeth Schultze, tf landshövding i Västra Götaland.
2019Event Horizon Telescope (EHT) presenterar den första bilden någonsin av skuggan av ett svart hål, det supermassiva svarta hålet i galaxen M87. Onsala rymdobservatorium bidrog till resultatet från EHT på flera sätt, genom sin medvarkan i APEX och ALMA.

Sidansvarig Publicerad: må 01 jun 2020.