​SKA:s parabolantenner under Vintergatsbandet som de kan komma att se ut. ​​​
​SKA Organisation

SKA Observatory bildas när medlemsländerna tecknar avtal i Rom

​De länder som deltar i projektet Square Kilometre Array (SKA) samlades den 12 mars 2019 i Rom för att teckna avtalet som grundar en ny mellanstatlig organisation. Den nya organisationen har som uppdrag att leverera och driva världens största radioteleskop. 
Högt uppsatta representanter från 15 länder, bland dem Sveriges ambassadör i Rom, samlades i Italiens huvudstad för en ceremoni som grundar en ny mellanstatlig organisation, Square Kilometre Array Observatory (SKAO), som har som uppdrag att leverera och driva radioteleskopet SKA. 

​Sju länder tecknade idag avtalet: Australien, Italien, Kina, Nederländerna, Portugal, Storbritannien och Sydafrika. Sverige och Indien har också deltagit i förhandlingarna inför den nya mellanstatliga organisationen och väntas kunna teckna avtalet när ytterligare interna processer är avklarade. Tillsammans kommer dessa länder vara grundarna till den nya organisationen.

Vid ceremonin representerades Sverige av Robert Rydberg, Sveriges ambassadör i Italien, och Björn Hälleröd, ordförande för Vetenskapsrådets Råd för forskningens infrastruktur. 

Sveriges arbete med i SKA koordineras av Onsala rymdobservatorium vid Chalmers tekniska högskola, med stöd från Vetenskapsrådet och Big Science Sweden.

För John Conway, professor i radioastronomi vid Chalmers och föreståndare för Onsala rymdobservatorium, innebär avtalet ett avgörande ögonblick.

– Jag är stolt och glad över att vi har kunnat skapa den här nya organisationen. Nu kan teleskopet SKA bli verklighet och decennier av omvälvande upptäckter ligger snart framför oss, säger han.

Värd för tillställningen är Italiens utbildningsminister, Marco Bussetti.

- Idag är det en särskild ära för oss att just här vid Ministeriet för utbildning, högskolor och forskning få teckna avtalet som etablerar SKA-observatoriet. Signeringen kommer efter en lång förhandlingsfas, i vilken vårt land har spelat en ledande roll. Detta Romkonvent vittnar om den samarbetsandan som vetenskaplig forskning triggar mellan länder och folk i hela världen, för vetenskapen talar alla världens språk och dess språk länkar samman hela världen. Detta avtal är ett ögonblick som markerar vårt nu och vår framtida historia, vetenskapens historia och vår kunskap om universum. SKA-projektet är ikonen för det allt mer strategiska roll som naturvetenskaplig forskning har fått spela i dagens samhälle. Forskningen är motorn för innovation och tillväxt: kunskap omsätts i både socialt och ekonomiskt välbefinnande för både individen och kollektivet. Att delta i framkanten för ett sådant omfattande och viktigt internationellt projekt är en stor möjlighet för italienska forskare, både vad gäller de bidrag som våra excellenta förmågor kan ge, samt för att dela på de stora mängder med data som SKA kommer att samla in och sprida, säger han.

Astronomen Catherine Cesarsky är styrelseordförande för SKA.

– Rom byggdes inte på en dag. För att konstruera, bygga och driva världens största teleskop krävs på samma sätt decennier av arbete, expertis, innovation, uthållighet och globalt samarbete. Idag har vi lagt grunden som kommer att göra det möjligt för oss att göra verklighet av SKA, säger hon.

SKA blir världens största forskningsanläggning, med infrastruktur på tre kontinenter och två halvklot. Dess två nätverk av hundratals paraboler och tusentals antenner kommer att vara spridda över hundratals kilometer i Australien respektive Sydafrika, med huvudkontor i Storbritannien.

Tillsammans med anläggningar som James Webb-teleskopet i rymden, CERN:s Large Hadron Collider och gravitationsvågsdetektorn LIGO, den nya generationen av extremt stora teleskop för synligt ljus samt fusionsreaktorn ITER kommer SKA vara en av mänsklighetens viktigaste fysikanläggningar under resten av detta århundrade.

Philip Diamond är generaldirektör för SKA Organisation, som har lett konstruktionen av teleskopet.

– Liksom på sin tid Galileos teleskop kommer SKA att göra revolution inom vår förståelse för världen omkring oss och vår plats i den. Dagens historiska namnteckningar visar upp det globala engagemanget bakom denna vision och öppnar upp porten mot flera generationer av grundläggande upptäckter.

Det nya teleskopet kommer att kunna ta sig an fundamentala glapp i vår förståelse av universum. Forskare i dess medlemsländer kommer att kunna studera gravitationsvågor och testa Einsteins relativitetsteori i extrema miljöer, undersöka vad som ligger bakom de mystiska radioblixtarna, förbättra vår förståelse för hur universum utvecklats under miljardtals år, kartlägga hundratals miljoner galaxer och söka efter tecken på liv i universum.

Två av världens snabbaste superdatorer kommer att behövas för att kunna behandla de oerhörda datamängder som teleskopet väntas skapa. Varje år kommer omkring 600 petabyte av mätningar behöva lagras och spridas till världens forskare. Det motsvarar lagringskraften hos en halv miljon bärbara datorer.

Dessutom ska kontrakt värda uppemot 700 miljoner euro för bygget av SKA tilldelas företag och forskningsinstitut i SKA:s medlemsländer. När det sker, från och med slutet av 2020, kommer det att innebära en avsevärd avkastning på ländernas investering i projektet. Många spinoff-tillämpningar väntas dessutom av arbetet med att konstruera och bygga SKA. Redan idag har konstruktionsarbetet med SKA lett till startupföretag och genomslag som når långt utanför astronomin. 

Under de senaste fem åren har fler än 1000 ingenjörer och forskare i 20 länder varit engagerade i konstruktionen av SKA. I många länder har detta lett till nya forskningsprogram, utbildningsinitiativ och samarbeten med syfte att utbilda nästa generation av forskare och ingenjörer.

Gäster från Frankrike, Kanada, Malta, Nya Zeeland, Schweiz, Spanien och Sydkorea var också på plats för att bevittna signeringsceremonin och alla bekräftade ett fortsatt starkt intresse för projektet. Alla bekräftade också att de arbetar för att förbereda för respektive lands framtida beslut om att delta i SKA-observatoriet. 

Dagens tecknande är slutpunkten för tre och ett halvt år av förhandlingar av regeringsrepresentanter och jurister. Det blir ett startskott för de länder som tecknar avtalet att börja lagföra processen. SKAO kommer att träda i kraft när fem länders regeringar, bland dem alla tre värdländer, har ratificerat avtalet.

SKAO blir en av endast två mellanstatliga organisationer som helt ägnar sig åt astronomi, efter det Europeiska sydobservatoriet (ESO). Mer om Sverige i SKA

Sverige blev medlem i SKA Organisation 2012.  Sveriges arbete med i SKA koordineras av Onsala rymdobservatorium vid Chalmers tekniska högskola, med stöd från Vetenskapsrådet och Big Science Sweden. 

Sveriges största bidrag hittills är prototypen till mottagare (Band 1) för SKA:s parabolantenner, som tagits fram inom projektets DISH-konsortium. Sverige har dessutom lett konsortiet Wide Band Single-Pixel Feeds (WBSPF) som utvecklar bredbandsmottagare för SKA. 
 
Den svenska industrins bidrag inkluderar teknik för lågbrusförstärkare som utvecklats för SKA av Göteborgsföretaget Low Noise Factory, och som även har viktiga potentiella tillämpningar inom kvantdatorer och inom försvarsindustrin.

Onsala rymdobservatorium är dessutom det enda forskningsinstitut i världen som levererat mottagarteknik till både SKA och ALMA, ett av dagens största astronomiprojekt.
 
Chalmers koordinerar Sveriges vetenskapliga och tekniska bidrag till SKA. Även på andra håll i Sverige deltar forskare i förberedelserna och i SKA:s Science Working Groups. I synnerhet finns dessa vid Stockholms universitet och Uppsala universitet, men även många andra forskare, vid till exempel Lunds universitet och Institutet för rymdfysik i Kiruna, har gett sitt stöd till projektet.

Kontakter

Robert Cumming, kommunikatör och pressansvarig för SKA i Sverige, Onsala rymdobservatorium, Chalmers tekniska högskola, robert.cumming@chalmers.se 031 772 5500, 070 493 3114

Lars Börjesson, Chalmers tekniska högskola, lars.borjesson@chalmers.se, Sveriges representant i styrelsen för SKA Organisation

Bilder: 

A (längst upp). SKA:s parabolantenner (instrumentet SKA-MID) under Vintergatsbandet som de kan komma att se ut. (Bild: SKA Organisation)

B Faktablad om SKA och Sveriges roll i projektet.

C Romkonventet skrevs under av representanter från sju länder. (Foto: SKA Organisation)

D Ambassadör Robert Rydberg representerade Sverige vid ceremonin i Rom den 12 mars 2019. Här skriver han under förhandlingsdokumentet Final record för Sveriges räkning. (Foto: Lars Börjesson)
Sidansvarig Publicerad: on 13 mar 2019.