Utbildning

Onsala rymdobservatoriums personal och utrustning är inblandade i undervisning på alla nivåer från kandidat- till forskarstudier på Chalmers, och genom speciella "skolor". De reguljära universitetskurser observatoriet är inblandat i ges av vår värdinstitution Rymd-, geo- och miljövetenskap på Chalmers. Institutionen erbjuder, tillsammans med andra institutioner på Chalmers, två stycken tvååriga mastersprogram med kopplingar till observatoriets verksamhet:

  • Trådlös teknik, fotonik och rymdteknik
  • Fysik (inklusive astronomi; startade äsåret 2019/2020)
  • (Programmet Fysik och astronomi har ersatts med Fysik. De sista studenterna på Fysik och astronomi började läsåret 2018/2019.)

Programmen är öppna för svenska och internationella studenter, och ges helt på engelska.

Sommarskolor för, t.ex. doktorander, presenteras under Events på observatoriets engelska webbplats.

Mer information om utbildning finns på Chalmers webbplats:

SALSA-Onsala ("Such A Lovely Small Antenna") är små radioteleskop med 2,3 m diameter som byggts på Onsala rymdobservatorium. De används för att introducera elever, studenter och lärare till radioastronomins spännande värld. Mer information om SALSA.​

Sidansvarig Publicerad: on 27 maj 2020.