HSB living lab sensornätverk

Forskningsinfrastrukturen HSB Living Lab består av ett nätverk av mer än 2000 sensorer som installerades i samband med byggnation. Projekt som godkänns inom HSB Living Lab kommer att ha möjlighet att få tillgång till insamlade data från dessa sensorer. HSB Living Lab (HLL) är ett unikt forsknings- och samarbetsprojekt mellan Chalmers och elva andra partners inom bygg- och tekniksektorn. HLL är byggt på Chalmers campus i Johanneberg, Göteborg och är både en forskningsinfrastruktur och ett bostadshus med 29 lägenheter för studenter och gästforskare. De inblandade parterna, tillgängliga sensorsystemen och de etablerade processerna syftar alla till att underlätta och utveckla hållbara lösningar för framtidens boende. HLL forskningsinfrastruktur ger unik inblick i de mekanismer och beteenden som styr energiförbrukning i vardagen och utgör enastående möjligheter för samskapande.

Sidansvarig Publicerad: on 18 aug 2021.