Bridge Operations Simulator

Bryggsimulator

Vår bryggsimulator från Kongsberg består av fem identiska bryggor. Här hålls kurser i navigation, radarnavigering och antikollisions- navigering med hjälp av ARPA, ECDIS och manövrering.
Under kvällstid bemannas den upp till ett par kvällar i veckan under läsperioden av SBST (Student Based Simulator Training). 
En av bryggorna är större och förberedd för A-klassning. Det är den brygga som används vid hopkoppling med maskinrumssimulatorn för samträning av nautiker och sjöingengörer. Här finns också vår ”Advanced DP II Trainer” simulator (William) för träning i Dynamisk Positionering.
En av våra DP desktop trainers kan köras på en av de små bryggorna som DP 1 system.
Är du intresserad av fortbildning, vidareutbildning eller enstaka externa kurser?

Sidansvarig Publicerad: to 24 jun 2021.