Forskare med ERC-anslag

Europeiska forskningsrådet, The European Research Council (ERC), stödjer spetsforskningen inom EU:s medlemsländer. Det gör de bland annat genom tre stora system för forskningsanslag – ERC Advanced Grant, ERC Consolidator Grant och ERC Starting Grant – som ska uppmuntra de allra bästa, mest kreativa forskarna i olika stadier i sin karriär att vara lite mer äventyrliga och ta risker i sin forskning. 

De forskare som fått ett av de tre stora ERC-anslagen kan mot slutet av projektet också söka ett extra anslag för att kommersialisera eller nyttiggöra sina resultat på annat sätt: ERC Proof of Concept. Det blir ett bevis på samhällsnyttan i forskningen.

Följande chalmersforskare har fått något av de tre prestigefyllda anslagen.

ERC Advanced Grants


Porträttbild på Susanne Aalto.
Susanne Aalto,
professor i radioastronomi på institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, har fått 2,5 miljoner euro till ett forskningsprojekt som heter Hidden. Projektet  handlar om hur supertunga svarta hål – som det i Vintergatans mitt – utvecklas och påverkar såväl ”sin” galax som andra delar av Universum. Startar 2018 och pågår i fem år.
Läs mer: Utforskar galaxernas dolda kärnor

Porträttbild på Jonathan Tan.
Jonathan Tan,
professor i astrofysik på institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, har fått 2,5 miljoner euro till ett forskningsprojekt som heter MSTAR – Massive star formation through the universe. Projektet fokuserar på hur tunga stjärnor skapas, i nutid såväl som under universums allra första dagar. Startar 2018 och pågår i fem år.
Läs mer: En stjärna föds – men hur?

Porträttbild på Andrew Ewing.
Andrew Ewing,
professor på på institutionen för kemi och kemiteknik, har för andra gången fått ett ERC advanced grant, och 2,5 miljoner euro till ett forskningsprojekt som ska ge större insikt i om hjärncellernas kemiska processer kan lägga grunden till nya sätt att bota hjärnrelaterade sjukdomar där korttidsminnet påverkas. Startar 2018 och pågår i fem år.
Läs mer: Han ska utveckla nya metoder att studera hjärnceller

Porträttbild på Per Stenström
Per Stenström,
professor på institutionen för data- och informationsteknik, har fått 2,3 miljoner euro till ett forskningsprojekt som heter Meeting the challenges in computer architecture. Projektet tar itu med tre viktiga utmaningar inom datorarkitektur: parallellism, effektutveckling och förutsägbarhet. Startar 2014 och pågår i fem år.
Läs mer: Tar sig an utmaningarna inom datorarkitektur 2013

Porträttbild på Per-Simon Kildal.
Per-Simon Kildal, (*1951 †2016)​
professor på institutionen för signaler och system, har fått 2,5 miljoner euro till ett forskningsprojekt som heter Waveguide-type semiconductor integrated circuits in gaps between conducting surfaces with texture – architecture, electromagnetic modeling and micromachining. Startar 2013 och avslutas 2017.

Med start februari 2016 fick Per-Simon Kihldal ett ERC Proof of Concept-anslag för att gå vidare med den kommersiella eller samhälleliga potentialen i projektet. Det nya projektet heter GAP60PTP, Gap Waveguides for Point-To-Point Wireless Links at 60 GHz and beyond

Porträttbild på Peter Andrekson
Peter Andrekson,
professor på institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, har fått 2,5 miljoner euro till ett forskningsprojekt som heter Phase-sensitive optical parametric amplifiers. Startar 2012 och pågår till 2017.
Läs mer: 
Optikforskning som ger snabbare datorer (Knut och Alice Wallenbergs stiftelse)

Med start november 2018 fick Peter Andrekson ett ERC Proof of Concept-anslag för att gå vidare med den kommersiella eller samhälleliga potentialen i sitt projekt. Det nya projektet heter FREESPACE, Free-space optical transmission links with unprecedented receiver sensitivity.

Porträttbild på Anders Lyngfelt.
Anders Lyngfelt,
professor på institutionen för energi och miljö, har fått 2,5 miljoner euro till ett forskningsprojekt som heter Novel combustion principle with inherent capture of CO2 using combined manganese oxides that release oxygen. Startar 2012 och pågår till 2017.

Porträttbild på Andrew Ewing.
Andrew Ewing,
professor på institutionen för kemi och bioteknik, har fått 2,5 miljoner euro till ett forskningsprojekt som heter Ultrasmall Chemical Imaging of Cells and Vesicular Release. Startar 2011 och pågår till 2016.

Porträttbild på Jens Nielsen. Jens Nielsen,
professor i systembiologi på institutionen för kemi och bioteknik, har fått 2,5 miljoner euro för forskning som går ut på att få celler att producera kemikalier effektivare än idag genom att designa effektiva cellfabriker, särskilt för jäst. Forskningsprojektet heter Industrial Systems Biology of Yeast and A. oryzae och pågår 2010–2015.

Porträttbild på Per Delsing. Per Delsing,
professor i fysik, har fått 2,5 miljoner euro för forskning som handlar om ny teknik för att göra kvantoptiska experiment, som ger möjligheter att "leka med enstaka fotoner", det vill säga partiklar av ljus. Forskningsprojektet heter Quantum optics with microwave photons, building a tool-box based on superconducting technology och pågår 2010–2015.


Porträttbild på Bengt Nordén. Bengt Nordén,
professor i fysikalisk kemi, har fått 1,7 miljoner euro för forskning om hur mekanisk energi kan alstras och föras över stora avstånd med hjälp av stora molekyler. Forskningsprojektet heter SUMO Supramolecular Motive Power PE4 och pågår 2009–2014.

Porträttbild på Owe Orwar. Owe Orwar,
professor i nukleär teknik, har fått drygt 2 miljoner euro för forskning om komplex kontroll av mjuka material på nanoskala som är en kombination av kemi, fysik och biologi. Forskningsprojektet heter Soft Matter Nanotechnology to Create Life-Like Machines och pågår 2009–2014.

ERC Consolidator Grants


Porträttbild på Andreas Dahlin.
Andreas Dahlin​,
biträdande professor i tillämpad kemi på institutionen för kemi och kemiteknik har fått ett konsolideringsanslag på 2 miljoner euro för sitt projekt  ”SIMONANO2” (Single Molecule Analysis in Nanoscale Reaction Chambers 2), har som mål att utveckla en ny teknik för att studera hur biologiska molekyler interagerar med varandra. Pågår 2021–2026.
Läs mer: De tog sig igenom ERC:s nålsöga 9 december 2020

Porträttbild på Kasper Moth-Poulsen.
Kasper Moth-Poulsen,
professor i tillämpad kemi på institutionen för kemi och kemiteknik har fått ett konsolideringsanslag på 2 miljoner euro för sitt projekt ”PHOTOTHERM” (Photo Thermal Management Materials) som ska ta fram nya material som kan fånga upp ljus som solenergi och andra fossilfria energikällor som finns runt oss, för att omvandla det till värme eller kyla i utsläppsfria system. Pågår 2021–2026.
Läs mer: De tog sig igenom ERC:s nålsöga​ 9 december 2020

Porträttbild på Fredrik Westerlund.
Fredrik Westerlund,
biträdande professor i kemisk biologi på institutionen för biologi och bioteknik har fått ett konsolideringsanslag på 2 miljoner euro för sitt projekt ”Next Generation Nanofluidics for Single Molecule Analysis of DNA Repair Dynamics” (nanoDNArepair). Han ska studera hur trasigt DNA lagas och varför det bland går fel. Pågår 2020–2025.
Läs mer: ERC-anslag för ny metod att studera DNA-reparation 10 december 2019

Porträttbild på Åsa Haglund.
Åsa Haglund​,
biträdande professor på avdelningen för fotonik på MC2, har fått ett konsolideringsbidrag på 2 miljoner euro till ett femårigt forskningsprojekt. Projektet heter UV-LASE och har som mål att demonstrera en elektriskt driven vertikal-kavitets-laser med ultraviolett emission. Pågår 2020–2025.
Läs mer: Prestigefullt EU-anslag till fotonikforskare 10 december 2019

Porträttbild på Victor Torres Company
Victor Torres Company,
docent i fotonik på institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, har fått 2,25 miljoner euro till ett femårigt forskningsprojekt. Projektet heter Dark-Soliton Engineering in Microresonator Frequency Combs, (DarkComb), och fokuserar på att utveckla en laserteknik för framtida fiberoptiska kommunikationssystem. DarkComb startar 2018 och pågår till 2022.
Läs mer: Prestigefullt EU-anslag till fiberoptikforskare 5 december 2017

Med start mars 2022 fick Victor Torres Company ett ERC Proof of Concept-anslag för att gå vidare med den kommersiella eller samhälleliga potentialen i sitt projekt. Det nya projektet heter H2Microcomb, Photonic molecule microcombs.
Läs mer: Vidareutvecklar högprecisionslaser med EU-stöd​

Porträttbild på Tünde Fülöp. Tünde Fülöp,
professor i fysik, har fått 2 miljoner euro för forskning om teoretisk plasmafysik. Forskningsprojektet heter PLASMA / Running away and radiating och handlar om att utveckla nya modeller av partikelacceleration i plasmor. Pågår 2015–2020.
Läs mer: 20 miljoner skäl att skena och skina i plasmafysik

Porträttbild på Wouter Vlemmings.
Wouter Vlemmings,
professor i radioastronomi och astrofysik på institutionen för rymd- och geovetenskap, har fått 2 miljoner euro till ett femårigt projekt som heter Magnetic fields and the outflows during the formation and evolution of stars. Pågår 2014–2019.
Mer om Wouters forskning:
TEDx Göteborg 2012: Wouter Vlemmings om universum 2012-11-18

ERC Starting Grants


Porträttbild på  Jessica Jewell.
Jessica Jewell​,
forskarassistent på institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori, har beviljats 1,5 miljoner euro för ett projekt om övergången till en fossilfri energisektor: MechANisms and actors of Feasible Energy Transitions (Manifest). Projektet ska främja vår förståelse för huruvida och under vilka förhållanden det är möjligt att undvika farlig klimatförändring. Pågår 2021–2026. 
Läs mer: Kartlägger framtiden för genomförbara klimatåtgärder 7 september 2020

Porträttbild på Marianne Liebi.
Marianne Liebi,
adjungerad docent vid institutionen för fysik har beviljats ett anslag på 1,5 miljoner euro för sitt forskningsprojekt "Mumott". Forskarna ska studera hur komplexa material samspelar med elektromagnetiska vågor och kommer att använda både synligt ljus och röntgenstrålar i sitt arbete. Pågår 2021–2026.
Läs mer: Hon dyker ner i komplexa material – på ett nytt sätt 3 september 2020

Porträttbild på Andreas Ekström.
Andreas Ekström,
forskarassistent på Subatomär fysik och plasmafysik, institutionen för fysik, har fått 1,5 miljoner euro till ett femårigt forskningsprojekt. Projektet heter Strong interactions for precision nuclear physics, PrecisionNuclei och handlar om att konstruera nya metoder och teorier för att beskriva atomkärnor. Preliminär start 2017, pågår till 2022.
Läs mer: Han är redo att utforska atomkärnans hemligheter 2017-08-25

Porträttbild på  Christoph Langhammer.
Christoph Langhammer,
docent på institutionen för teknisk fysik, har fått 1,5 miljoner euro till ett femårigt forskningsprojekt. Projektet heter Single Nanoparticle Catalysis, SINCAT, och handlar om att studera katalytiska reaktioner på enstaka nanopartiklar.  2016–2020.

Porträttbild på  Laura Kovacs.
Laura Kovacs,
docent i programvaruteknik på institutionen för data- och informationsteknik, har fått 1,5 miljoner euro till ett femårigt projekt som heter Symbolic Computation and Automated Reasoning for Program Analysis (Symcar). 2015–2019.

Porträttbild på Christian Müller.
Christian Müller,
docent i polymerteknik på institutionen för kemi och bioteknik, har fått 1,5 miljoner euro till ett femårigt projekt som heter Woven and 3D-printed Thermoelectric Textiles (ThermoTex). 2015–2019.
Läs mer: Varje människa är ett kraftverk 2016-02-19

Porträttbild på Kasper Moth-Poulsen.
Kasper Moth-Poulsen,
docent i tillämpad kemi på institutionen för kemi och bioteknik, har fått 1,5 miljoner euro till ett femårigt projekt som heter Single Molecule Nano Electronics (Simone). 2014–2018.
Läs mer: 10 miljoner till forskning om molekylär termisk solenenergilagring 2013-11-11
Konstgjord molekyl lagrar solenergi 2012-11-20

Porträttbild på Andrei Sabelfeld.
Andrei Sabelfeld,
biträdande professor vid institutionen för dator och informationsteknik, har fått 1,5 miljoner euro till ett femårigt projekt som heter Programming Language-Based Security To Rescue (Prosecutor). Start 2012.

Med start november 2018 fick Andrei Sabelfeld ett ERC Proof of Concept-anslag för att gå vidare med den kommersiella eller samhälleliga potentialen i sitt projekt. Det nya projektet heter FlowShield, Securing Web Applications by Information Flow Tracking

Porträttbild på Sergey Cherednichenko. Sergey Cherednichenko,
forskare vid institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, MC2, har fått 1,5 miljoner euro till ett femårigt projekt som heter Study of Novel Low Noise Superconducting Mixers for Terahertz / Radio Astronomy (Teramix). Start 2012.

Med start 
november 2017 fick Sergei Cherednichenko ett ERC Proof of Concept-anslag för att gå vidare med den kommersiella eller samhälleliga potentialen i sitt projekt. Det nya projektet heter THOR, TeraHertz quasiOptical Receiver

Porträttbild på Robert Berman. Robert Berman,
docent vid institutionen för matematiska vetenskaper, har fått 1,2 miljoner euro till ett femårigt projekt som heter Kähler-Einstein metrics, random point processes and variational principles (Random-Kahler). Start 2012.

Porträttbild på Henk Wymeersch.
Henk Wymeersch,
forskarassistent på institutionen för signaler och system, har fått 1,5 miljoner euro till ett femårigt forskningsprojekt som heter Cooperative Situational Awareness for Wireless Networks. Start 2011.

Porträttbild på Christian Forssén. Christian Forssén,
docent i teoretisk fysik, har fått 1,3 miljoner euro till ett femårigt forskningsprojekt inom teoretisk kärn- och atomfysik  för att ta fram teoretiska modeller för att beskriva vissa kvantfysikaliska system. Start 2009.

Porträttbild på Joakim Andréasson. Joakim Andréasson,
forskarassistent på institutionen för kemi och bioteknik, har fått 1 miljon euro till ett femårigt forskningsprojekt om hur så kallade fotokroma molekyler kan användas vid cancerbehandling. Start 2007.
Mer information om de tre programmen:
​​​​

Sidansvarig Publicerad: on 09 feb 2022.