Stark forskning för en hållbar framtid

Chalmers drivkraft är visionen om en hållbar framtid. När vi samlade gränsöverskridande forskning, utbildning och innovationskraft formerade sig vissa områden. Där tar vi ett särskilt ansvar.

Med de grundläggande vetenskaperna i botten använder vi våra starka forskningsområden för att ta oss an de stora utmaningar som världen står inför. Inom vissa områden är vi redan i forskningsfronten, inom andra är vi på god väg. Genom att koordinera våra resurser och kompetenser blir vi starkare, kan ta oss an större uppgifter än tidigare och nå längre.

Chalmers starka forskningsområden handlar om interaktion mellan människor; mellan forskare inom och utanför Chalmers, mellan forskare och studenter på Chalmers, mellan Chalmers och omvärlden. Vi skapar möten där idéer föds och människor tar initiativ. Så arbetar vi med omställningen till ett hållbart samhälle.

Styrkeområde Energi utvecklar nya lösningar för omställning till hållbara energisystem. Här samlas industri, myndigheter och akademi för att skapa samsyn kring långsiktiga utmaningar och för att tillsammans hitta lösningar för framtiden.

Styrkeområde Hälsa och teknik tar sig an de stora hälsorelaterade samhällsutmaningarna genom utveckling av ny teknik och innovativa lösningar i nära samarbete med sjukvård och näringsliv. .

Styrkeområde Informations- och kommunikationsteknik bidrar till ett smartare och säkrare samhälle. Chalmers bedriver forskning inom AI, kommunikationsteknik, komplexa system och datavetenskap, i nära samarbete med industri och samhälle.
Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområde Materialvetenskap utvecklar nya material för morgondagens hållbara teknologier, material som kan vara en del av lösningar på globala utmaningar inom energi, hälsa, byggande och transport.
Materialvetenskap (endast på engelska) 

Styrkeområde Produktion inriktar sig på uppkopplad och hållbar produktion. Forskningen tar fram kunskap och nya verktyg inom industriell simulering, automation och framtidens goda arbetsmiljöer i nära samverkan med industrin.
Produktion

Styrkeområde Transport tar fram ny kunskap för att möta transportrelaterade utmaningar i enlighet med FN:s globala mål för hållbar utveckling. Aktuella teman är autonoma transporter, elektromobilitet och övergången till framtida transportsystem.
Transport

Chalmers grafencentrum samlar forskning, utbildning och innovation kring grafen, och siktar på att bedriva ledande forskning inom atomiskt tunt 2D-material och relaterade heterostrukturer. Centrumet är den naturliga ingången till EU Graphene Flagship.
Grafen

Wallenberg Center for Quantum Technology forskar på styrning och manipulation av individuella kvantsystem, som individuella atomer och fotoner. Fyra delområden berörs: kvantkommunikation, kvantsensorer, kvantdatorer och kvantsimulatorer.
Kvantteknologi

Excellensinitiativ Nano samordnar forskning kring de unika kemiska och fysikaliska fenomenen som uppträder vid mycket små dimensioner, samt främjar utveckling av teknik som utnyttjar dessa fenomen, inom exempelvis elektronik, bioteknik och energiteknik.
Nanovetenskap och nanoteknik (endast på engelska)


Genom våra styrkeområden samlar vi spetskompetens tvärs över våra institutioner för att, tillsammans med övriga aktörer i samhället, ta oss an globala och komplexa samhällsutmaningar.
Läs mer om Chalmers styrkeområden

Sidansvarig Publicerad: fr 14 feb 2020.