Stöd för nyttiggörande och innovation

Illustration över Chalmers stödsystem för nyttiggörande och innovation


 Kopplat till Chalmers finns flera verksamheter som kan ge stöd i arbetet med att nyttiggöra forskning

Chalmers innovationskontor

Chalmers innovationskontor är en enhet  inom Chalmers och har till uppdrag att ge stöd till enskilda forskare och forskningsverksamheter i frågor som rör innovation och nyttiggörande av forskningen och dess resultat. Stödet omfattar rådgivning kring nyttiggörande i många olika former: forskningssamverkan, kommersialisering, patentering och licensiering med mera.

Chalmers innovationskontors webbplats  (extern webbplats)

Chalmers industriteknik

Chalmers Industriteknik, CIT, är Chalmers eget forskningsinstitut som jobbar med nyttiggörande av forskning på uppdrag av Chalmers, näringslivet och samhället i övrigt. Via ny teknik och forskningsnära utveckling
skapar Chalmers Industriteknik affärsnytta för sina kunder och partners, som gynnar företagens konkurrenskraft, lönsamhet och tillväxt för att bidra till en hållbar framtid.
cit.chalmers.se/  (extern webbplats)

Chalmers Professional Education

Chalmers Professional Education är ett dotterbolag till Chalmers tekniska högskola AB. Här erbjuds uppdragsutbildningar för näringslivet. Varje år utbildas över 4 000 deltagare i olika kurser inom våra affärsområden Sjöfart, Industriteknik, Energi, Samhällsbyggnad och Executive Education.
chalmersprofessional.se (extern webbplats)

Chalmers Ventures

Chalmers Ventures är ett dotterbolag till Chalmers tekniska högskola AB. I bolaget samlas all verksamhet inom inkubation och såddinvesteringar. Forskningresultat och uppfinningar från Chalmers och spin-outs från industrin är en naturlig grogrund för den konsoliderade verksamheten, men dörren är öppen för alla.
chalmersventures.com (extern webbplats)
På Chalmers interna webb Insidan finns ytterligare information om stödmöjligheter för dig som är forskare och lärare vid Chalmers. 

Publicerad: må 03 okt 2016.