Arbetsmarknadsdagar på Chalmers

På Chalmers arrangeras årligen ett antal arbetsmarknadsdagar. Arbetsmarknadsdagarna är ett utmärkt tillfälle för företag att komma i kontakt med de studenter som finns på Chalmers i stort eller på en specifik utbildning. Som arrangörer bakom arbetsmarknadsdagarna finns studentkåren eller studerandesektionerna.

CHARM

Chalmers Arbetsmarknadsdagar, CHARM, arrangeras en gång om året av Chalmers Studentkår. På dagarna får du möjlighet att profilera ditt företag med alla Chalmers studenter som publik.

CHARM, Chalmers arbetsmarknadsdagar

KIKK

KIKK är en arbetsmarknadsdag för de 2000 studerande på Chalmers Campus Lindholmen. Syftet med arbetsmarknadsdagen är ett ömsesidigt utbyte av information mellan företag och studenter.
Har du några frågor om så ber vi dig att maila arbetsmarknadsansvarig arb@chl.chalmers.se
 

Utbildningsspecifika arbetsmarknadsdagar

En del av utbildningarna på Chalmers arrangerar egna arbetsmarknadsdagar. I de flesta av fallen är det studerandesektionerna som står som arrangörer. Vilka studerandesektioner som finns på Chalmers hittar du på Chalmers Studentkårs hemsida.
 

Publicerad: to 14 okt 2010. Ändrad: ti 31 jan 2012