Venture Creation i världsklass

 

Kraftsamling på entreprenörskap i nytt dotterbolag

Chalmers har en lång och mycket framgångsrik tradition av att arbeta med entreprenörskap och innovation. Under 2015 kraftsamlar högskolan inom området och konsoliderar Venture Creation-verksamheten på Chalmers i ett nytt dotterbolag, Chalmers Ventures, som över tio år tillskjuts 300 miljoner kronor i investeringskapital och dessutom närmare 150 miljoner i driftsmedel.  Målet är att bli världsledande inom universitetskopplad Venture Creation.


Entreprenörsverksamheten på och kring Chalmers har länge varit mycket god. Chalmers två inkubatorer är rankade topp tio bland världens universitetskopplade företagsinkubatorer. Tillsammans har de gett skjuts åt företag som 2010 års supergasell Oxeon, Vehco och cancervaccinföretaget Immunicum.
 

Chalmers förstärker nu dessa två kompletterande inkubatorer, och skalar samtidigt upp och breddar sitt arbete kring entreprenörskap.

Entreprenörsanda som drivkraft 

Med det nya dotterbolaget, Chalmers Ventures,  läggs också grunden för att stärka entreprenörsandan som drivkraft inom hela Chalmers. Alla studenter ska på sikt kunna få entreprenöriella erfarenheter under sin utbildning, något som idag främst gäller studenterna på Chalmers entreprenörskola. För det krävs en större involvering av forskare och näringsliv i all utbildning. Då är det en fördel att ha kunnandet och innovationsmiljöerna samlade på ett tydligare sätt.

Forskningresultat och uppfinningar från Chalmers och spin-outs från industrin är en naturlig grogrund för den konsoliderade verksamheten.  Fokus är dock inte bara på chalmeristerna; dörren står öppen för andra innovatörer och entreprenörer som får ett ställe att gå till för att dela med sig av eller få idéer.

Chalmers nära samarbeten med industriföretag och offentlig verksamhet gör att högskolan är en plats där kunskaper och erfarenheter om Venture Creation är höga.

Nytt dotterbolag för Venture Creation

Chalmers Ventures är ett helägt dotterbolag till Chalmers tekniska högskola AB. I dotterbolaget samordnas Encubator och Chalmers innovation – två topprankade inkubatorer enligt UBI Index - med Chalmersinvest, en av Chalmers första engagemang inom tidiga investeringar.
 

Stiftelsen Chalmers innovation – som bildades 1999 tack vare en stor donation från Sten A Olssons stiftelse för forskning och kultur – finns kvar och kommer att kunna hantera lämpliga finansiella funktioner.

Chalmers ägarstiftelse investerar

Investeringsmedlen kommer från Stiftelsen Chalmers tekniska högskola, ägarstiftelsen, som under en tioårsperiod satsar 300 miljoner kronor i Chalmers Ventures. Genom sitt långsiktiga perspektiv lägger Chalmersstiftelsen en grund för nya företag som gynnar inte bara Västsverige utan även hela Sveriges innovationsmöjligheter. Investeringen skapar trygghet även för externa investorer som vill engagera sig i Chalmers startup-bolag.

Styrelse och ledning

Verkställande direktör för Chalmers Ventures är Linnéa Lindau, tidigare vd för Encubator AB.
I ledningsteamet har hon med sig Ingvar Andersson, vd AB Chalmersinvest och Andrzej Brud, vd Stiftelsen Chalmers Innovation.

Styrelsen består av styrelseordförande Hans Ljungkvist, tidigare vd Geveko, Johan Andersson, vd Mellby gård,  Börje Ekholm fd vd Investor och Sophia Litsne (saknas på bild), Koncernstab Näringslivsutveckling vid Västra Götalandsregionen.

Från vänster: Ingvar Andersson, Linnéa Lindau, Andrzej Brud 

 
Från vänster: Johan Andersson, Hans Ljungkvist, Börje Ekholm.    

Kontaktuppgifter

Linnea Lindau, vd,
Telefon: 0730-79 42 08, linnea.lindau@chalmersventures.com

Publicerad: to 05 feb 2015. Ändrad: to 10 dec 2015