Enklare för idéer att färdas genom Sveriges innovationssystem

​I syfte att ytterligare nyttiggöra forskningsresultat och öka antalet forskningsbaserade företag i Sverige fördjupar Chalmers, Swedish Incubators & Science Parks (SISP),  Research Institutes of Sweden AB (RISE) (och Swedish ICT sitt samarbete och tar nu fram gemensamma arbetssätt och riktlinjer. 
 
Syftet är att få till ett snabbare och enklare flöde av idéer mellan aktörer i innovationsstödsystemet och lägga grunden för en ny skalbar infrastruktur. Idéer om ett nytt forskningsbaserat företag med ursprung hos en aktör ska kunna nyttja processer och resurser hos en annan, bättre lämpad aktör, för att ta idén vidare.
Tillsammans utvecklar vi en ny samarbetsmodell för att stärka det teknikbaserade entreprenörskapet i Sverige baserad på gemensamma riktlinjer och arbetssätt. 
 
Under 2016 ska aktörerna ha genomfört följande:
  • Testat den nya arbetsmodellen på konkreta forskningsbaserade idéer och företag genom att låta idéerna flöda inom våra respektive organisationer utifrån sina specifika behov.
  • Delat insikterna och resultaten från vår nya samarbetsmodell med näringsliv och offentliga institutioner inom innovationssfären.
  • Skapat och påbörjat implementeringen av den nya samarbetsmodellen i våra respektive organisationer.
Nästa steg blir att ta fram en strukturerad metod som ska kunna skalas upp och tillämpas i hela Innovations-Sverige.
 
Kontaktperson på Chalmers:
 
 
 

Aktuella forskningsbaserade företag/innovationer som testas enligt modellen

 

Balansplattan – AmazeThing

Rehabilitering genomförs ofta i hemmet idag vilket lägger ett stort ansvar på den enskilde individen. När rehabiliteringen ska utföras på egen hand brister motivationen och många genomför inte sina träningsprogram fullt ut. Det i sin tur leder till längre sjukperioder för individen och högre kostnader för samhället. AmazeThing är en balansbräda tänkt för rehabiliteringsträning kopplad till ett uppskalat labyrintspel. Genom att ändra kroppshållningen och balansera på plattan styr man bollen i spelet. Balansplattan använder sensorer och motivationshöjande inslag från spelvärlden för att göra rehabi¬literingen roligare och för att ge tydligare återkoppling på framsteg. Idén föddes på Interactive Institute Swedish ICT i Göteborg och utvecklingen mot ett nytt forskningsbaserat bolag har nu flyttats till Chalmers Ventures där det är med i programmet startup Camp.

Kontaktperson:
Peter Ljungstrand, Interactive Institute Swedish ICT, peter.ljungstrand@tii.se
Linda Hedenblom, Chalmers Ventures, linda@chalmersventures.com  
 

DP Patterning

Avknoppningsföretaget DP Patterning (Dry phase patterning) föddes ur ett examensarbete som fördjupade en idé och forskningsresultat från Magnus Berggrens team inom tryckt och organisk elektronik Acreo Swedish ICT. Examensarbetet utvecklades till en ny teknisk lösning som i korthet kan förklaras med att - baserat på rulle till rulleprocess-  torrfräsa ut elektroniska kretsar istället för att etsa fram dem med farliga kemikalier. DP Patterning och dess kommersialisering har gjorts i nära samverkan mellan Acreo Swedish ICT och Linköpings universitet där Magnus Berggren numera är professor och Inkubatorn Lead i Norrköping. Företaget har fått stöd från Acreo, LiU och Lead beroende på vilka behov DPP haft för stunden - tekniska eller kommersiella. DP Patterning sitter just nu i inkubatorn LEAD och nyttjar Acreos test- och demonstrationsanläggning Printed Electronics Arena i Norrköping.
DPP har redan tagit sin första större order och levererat maskiner till en tysk leverantör av utrustning inom IoT och RFID-antenner.

Kontaktperson:
Staffan Nordlinder, vd DP Patterning, staffan@dppatterning.com  +46 708 200 811
Leif Ljungqvist, vd Acreo Swedish ICT, Mobil +46 70 594 94 01,  leif.ljungqvist@acreo.se
 

Publicerad: ti 15 mar 2016.