Innovationer och entreprenörskap

Även goda idéer kan vara svåra att realisera. I olika faser krävs därför olika former av stöd för att orka driva dem ända fram till mål. Vi på Chalmers är specialister på att förvalta och utveckla kunskap.

Chalmers Ventures

Chalmers Ventures är ett dotterbolag till Chalmers tekniska högskola AB. I bolaget samlas all verksamhet inom inkubation och såddinvesteringar. Forskningresultat och uppfinningar från Chalmers och spin-outs från industrin är en naturlig grogrund för den konsoliderade verksamheten, men dörren är öppen för alla.

Chalmers entreprenörskola

Chalmers entreprenörskola kombinerar två målsättningar; att utveckla framtidens entreprenörer och att kommersialisera ny kunskap. Våra studenter skall i samspel med akademi och näringsliv omvandla en lovande idé eller forskningsresultat till ett tillväxtföretag. Vi gör det genom att kombinera teori och praktik. Studenterna varvar kurser i till exempel juridik, marknadsföring och ekonomi med förtroendet att driva ett innovationsprojekt. Meningen är att projektet under skoltiden ska gå från idé till företag.

Mer information om programmet på entreprenörskolans webbplats
Kontakt Entreprenörskolan: info@entrepreneur.chalmers.se
 

Samarbeten

Det finns flera andra verksamheter i Chalmers närhet som ger stöd till kommersialisering av idéer och forskning genom licensiering eller uppstartsbolag. 


Publicerad: to 14 okt 2010. Ändrad: må 08 feb 2016