Chalmers Entreprenörskola

Chalmers Entreprenörskola kombinerar två målsättningar; att utveckla framtidens entreprenörer och att kommersialisera ny kunskap. Våra studenter skall i samspel med akademi och näringsliv omvandla en lovande idé eller forskningsresultat till ett tillväxtföretag. Vi gör det genom att kombinera teori och praktik. Studenterna varvar kurser i till exempel juridik, marknadsföring och ekonomi med förtroendet att driva ett innovationsprojekt. Meningen är att projektet under skoltiden ska gå från idé till företag.
 
Mer information om programmet och hur du söker på  entreprenörskolans webbplats
 
Kontakt Entreprenörskolan: info@entrepreneur.chalmers.se
 
 
Webbplats för studenter på programmet

Publicerad: to 14 okt 2010. Ändrad: fr 18 dec 2015