Samarbeten

Det finns flera verksamheter som ger stöd till kommersialisering av forskning genom licensiering eller uppstartsbolag. Nedan presenteras några av de som finns i Chalmers närhet:
 
 

Venture Cup

Venture Cup är en organisation som hjälper personer att utveckla sin affärsidé till en affärsplan och därigenom ta steget mot att bli ett hållbart företag.
 
Venture Cup syftar till att stimulera bildandet av nya, innovativa företag med hållbar tillväxtpotential samt att öka kunskapen om och intresset för entreprenörskap i Sverige. Detta gör de med en affärsplanstävling som bas. Förutom själva tävlingen erbjuder Venture Cup omfattande feedback på deltagarnas affärsidéer, en anpassad utbildningsserie, workshops och handledarstöd. Dessutom blir deltagarna en del av ett brett nätverk som även inkluderar finansiärer, erfarna entreprenörer och affärsutvecklare.
 
Varje år deltar cirka 1 000 nya affärsidéer och sammanlagt cirka 2 miljoner kronor delas ut i prispengar. Venture Cup möjliggörs genom samarbete med och finansiering från myndigheter, offentligt och privat näringsliv samt alla stora lärosäten i Sverige. Venture Cup startades 1998 av Chalmers & Göteborgs Universitet tillsammans med McKinsey och Innovationsbron. Sedan 2007 avslutas Venture Cup med en Sverigefinal där hälften av pristagarna kommit från Västsverige. Är du student vid Chalmers tekniska högskola så kan du parallellt med tävlingen läsa kursen ”Affärsplanering för Tillväxtföretag 7,5 HP” där examinering är att lämna in i tävlingens tre moment.
Mer information på webbplatsen för Venture Cup

Drivhuset

Drivhuset erbjuder studenter ett forum där de kan utveckla de förmågor och tankebanor som blir allt viktigare att behärska i dagens företagsklimat. I Drivhusets forum kan man exempelvis starta företag, utveckla projekt och finna självkännedom.

Genom bland annat praktisk rådgivning, utbildning och kontakter inom Drivhusets nätverk hjälper vi dig att gå vidare i processen från idéförverkligande till företagsamhet. Drivhusets erbjudande är helt kostnadsfritt för alla studenter. 

Mer information på webbplatsen för Drivhuset 

Connect Väst

Connect är en ideell och oberoende organisation utan egna vinstsyften. Vi sammanför entreprenörer och tillväxtföretag med företagsutvecklande resurser som kompetens och kapital. I våra processer möts entreprenörer och näringsliv för affärsutveckling, nätverkande, investeringar och kompetensutveckling. Dessa mötesplatser skapar snabbare tillväxt och fler arbetstillfällen i Västsverige.

Connect omfattas av sex regioner som har fler än 3 600 aktiva personer. Aktörerna i nätverken är entreprenörer, företagsledare, riskkapitalbolag och privata investerare och ett flertal betydelsefulla företag och organisationer från Sveriges näringsliv. Connect är ett affärsnätverk efter en modell från San Diego för att främja affärsutveckling i tillväxtföretag.

Mer information på  på webbplatsen för Connect Väst

 
 
 

Publicerad: on 08 apr 2015. Ändrad: må 08 maj 2017