Tommy Hvitfelt

Nära samarbete med samhälle och näringsliv

Chalmers står inte bara för excellens i forskning och utbildning. Här skapas också mötesplatser för akademi, samhälle och näringsliv. I nära samverkan bygger vi förutsättningar för en hållbar utveckling, såväl lokalt som globalt.

Det räcker inte att utbilda duktiga ingenjörer och åstadkomma goda forskningsresultat. För att samhälle och näringsliv ska växa måste vi också stimulera entreprenörer och utveckla idéer. Chalmers har ett innovationssystem som hjälper forskare att hitta utvecklingsmöjligheterna inom den egna forskningen, omsätta idéer till affärer och ta hand om patent och andra immateriella rättigheter. Strategiska samarbetsavtal stärker banden till våra industriella partners. Vi vill vi också bistå beslutsfattare med tillförlitliga och lättbegripliga underlag för att underlätta omställningen till ett hållbart samhälle.

Vi erbjuder tillgång till vår kunskap i t ex gemensamma forskningsprojekt och uppdragsutbildningar. Vi kan också fungera som rådgivare eller bollplank i olika frågor. Exempel på nytta som skapats utifrån Chalmers forskning.

Dessutom kan vi hjälpa dig att rekrytera ny arbetskraft. Genom att öppna dörren till vårt intellektuella kapital får vi möjlighet att föra ut vår kunskap och forskning så att den kan komma samhället till nytta. Dessutom hjälper det oss att utvecklas i takt med omvärldens krav och förväntningar. Det finns ett flertal sätt som arbetslivssamverkan kommer in i utbildningen, i program och kurser, genom exjobb eller till exempel arbetsmarknadsdagar.

Publicerad: må 28 nov 2016.