Publikationer

Forskarna på Chalmers samarbetar mycket med forskare på andra platser i världen. Det märks inte minst genom de artiklar som kommer till som ett resultat av detta samarbete. Hur samarbetet såg ut under 2011 syns på den interaktiva världskarta som biblioteket på Chalmers har skapat. På kartan, som ligger längst ner på sidan, har alla de universitet, högskolor, institut och företag som Chalmers forskare publicerat vetenskapliga artiklar tillsammans med märkts ut.

Bibliometriska uppgifter registrerar forskarna vid Chalmers i databasen Chalmers Publication Library, CPL. Där kan man söka efter tryckta eller elektroniskt publicerade licenciat- och doktorsavhandlingar, examensarbeten, konferensbidrag, tidskriftsartiklar, rapporter med mera. Allt fler arbeten registreras i fulltext.

Publikationsdatabasen administreras och ägs av Chalmers bibliotek.
•  Chalmers Publication Library

För information om äldre Chalmerspublikationer rekommenderas sökning i Chalmers biblioteks katalog Chans.
•  Chans


2012 års världskarta baseras på de publikationer som är ett resultat av att Chalmers forskare deltagit i internationella forskningssamarbeten som redovisas i Web of Science. Årets karta har begränsats till att omfatta de 393 samarbetspartners som Chalmers samarbetat med minst två gånger under 2012.

Se kartan i fullskärmsläge

Se kartan i Google Earth (kräver plug-in)2011 fanns Chalmers forskare representerade i 1 039 publikationer som registrerats på Web of Science, tillsammans med omkring 1 000 samarbetspartners. De utgör underlaget till världskartan. Flest samarbeten sker med forskare i USA. Inom Europa sker flest samarbeten med tyska, brittiska, franska, holländska, spanska, italienska danska, ryska, belgiska, norska, finska, polska och österrikiska forskare. Utanför Europa och USA samarbetar Chalmers forskare mest med forskare i Kanada, Japan, Kina och Indien.

Se kartan i fullskärmsläge

Se kartan i Google Earth (kräver plug-in)