Klimatkoll på Vetenskapsfestivalen

Så kan du leva mer klimatsmart - Ingår i programserien SFÄR

 
Vi vet att vi måste minska utsläppen och hejda klimatförändringarna men hur kan jag bidra själv på bästa sätt? Vilka insatser ger mest nytta? Lyssna till klimatexperternas bästa tips om återvinning, mat, transporter, fordon, energi i byggnader med mera, ställ frågor om hur du kan leva mer klimatsmart och kolla in den nya webbtjänsten som ger göteborgare klimatkoll.
 
Medverkande:
Martin Persson, forskare, Energi och miljö
David Andersson, doktorand, Energi och miljö
Maria Grahn, forskare, Fysisk resursteori
Maria Ljunggren Söderman, forskare, Energi och miljö
Anders Grauers, forskare, El- och hybridfordonssystem
Jan-Olof Dahlenbäck, forskare, Bygg- och miljöteknik
 
Moderator: Oskar Englund, doktorand, Energi och miljö
 
Var? Palmhuset
När? Fredag 17 april, kl 18:30–19:30
 

Kommer vi att klara tvågradersmålet?

2015 kan vara ett avgörande år för de internationella klimatförhandlingarna och vår möjlighet att begränsa den globala uppvärmningen till två grader över den för-industriella nivån. Vid de internationella klimatförhandlingarna i Paris 2015 ska världens länder enas om nya målsättningar för att minska utsläppen av växthusgaser, men kommer det att vara tillräckligt? Och vilka ambitioner har nyckelländerna?
 
Medverkande: Daniel Johansson, forskare, Energi och miljö
 
Var? Pedagogen, Hus A, sal AK2 136
När? Torsdag 16 april, kl 17:00–18:00

Bättre klimatkontroll kan ge mindre utsläpp

Om man får återkoppling är det lättare att ändra sitt beteende. Det är grunden för den webbtjänst som David Andersson bygger för Göteborg stad, där människor på ett enkelt sätt kan ”se” sina utsläpp från konsumtion och få förslag på hur de kan minska dem. David presenterar själv den nysläppta klimatwebbtjänsten.
 
Medverkande: David Andersson, doktorand, Fysisk resursteori
 
Var? Nordstadstorget
När? söndag 19 april, kl 13:50–14:20 

Att äta regnskog

Idag drivs den tropiska avskogningen allt oftare av storskalig jordbruksproduktion, inte sällan för exportmarknader. Att avskogningens drivkrafter på detta sätt globaliserats utgör både en utmaning och en möjlighet. Svensk konsumtion av nötkött, soja och palmolja bidrar till regnskogsavverkning – men konsumenter och miljöorganisationer kan också tvinga stora företag att ta ansvar för sin produktion och stoppa avskogningen.  
 
Medverkande: Martin Persson, forskare, Energi och miljö
 
Var? Nordstadstorget
När? Söndag 19 april, kl 14:30–15:00

Publicerad: fr 27 mar 2015.