ElectriCity

 Tystare och utsläppsfri kollektivtrafik – vad blir effekten?

Bussar som glider fram ljudlöst och utan utsläpp, som hämtar upp passagerare inomhus och drivs av förnybar el – det blir verklighet i en ny busslinje mellan Chalmers och Lindholmen som öppnar i juni 2015. Ombord på bussarna finns wifi och resenärerna garanteras en ny typ av åkupplevelse med helt nya sorters hållplatser både inom- och utomhus.

 
ElectriCity är mer än bara Göteborgs nya elbusslinje. Det är också en test- och demonstrationsmiljö där forskare ihop med näringsliv och samhälle kan undersöka en mängd frågor som har med buller, miljö, säkerhet, teknik, beteende och hållbarhet att göra.
 
 
 
 
Kan en hållplats vara något mer än bara en hållplats? Hur påverkas vi människor av att fordonen blir tystare? Och vad händer med säkerheten när man inte hör bussen komma? Kan fossilfritt kollektivåkande locka mer än att ta bilen?

Bild: White arkitekter
 
När: Söndagen den 19 april,
Var: Bältespännarparken, i en parkerad buss.
 
Medverkande: Anders Ådahl, Styrkeområdesledare, Energi, Chalmers
 
Medverkande: Lena Hopsch, fil.dr, universitetslektor, Arkitektur, Chalmers, Johny Lindeberg, arkitekt, SAR/MSA, Trafikverket    

Medverkande: Erik G. Ström, Professor, Kommunikationssystem, Chalmers   
 
Medverkande: Frances Sprei, Forskare, Energi och miljö, Chalmers   
 
PAUS
 
Medverkande: Anders Ådahl, Styrkeområdesledare, Energi, Chalmers
 
Medverkande: Penny Bergman, Forskare, Patrik Höstmad fd. Andersson, Forskare, Teknisk akustik, Chalmers
 
Medverkande: Pontus Wallgren, Forskare, Design and Human Factors, Produkt- och produktionsutveckling, Chalmers
 
14:05-14:20 Komfort- och miljömässiga utmaningar med en inomhushållplats
Medverkande: Lars Ekberg, Docent, Bygg- och miljöteknik, Installationsteknik, Chalmers

Publicerad: fr 20 mar 2015. Ändrad: ti 07 apr 2015