2020 Rörelse


​Den internationella Vetenskapsfestivalen i Göteborg är Sveriges största kunskapsfest och ett av Europas ledande populärvetenskapliga evenemang. Varje vår invaderar Vetenskapsfestivalen stan med massor av aktiviteter. Chalmers är en av sex stolta huvudmän för festivalen.
 
Årets tema: Rörelse
Allt i och omkring oss rör sig. Vi utmanar allvar och fysiska gränser. Vi går längre och längre in i rymden och in i nya världar. Vi slås samman med teknik och uppfinner nya versioner av oss själva. Som inga andra arter vägrar vi att acceptera saker som de är. Vi går med i rörelser och kämpar för våra rättigheter. Och om det inte finns en rörelse för vår sak, startar vi en egen. Vetenskapsfestivalen strävar efter att stärka människor och hjälpa oss att dela kunskap och resurser på nya, revolutionerande sätt. 
På Vetenskapsfestivalen ska man kunna träffa blandningen mellan teknik och biologi, hackare, tillverkare, ekonomer, framtida jordbrukare, cyborgs och punkare. Genom konstnärligt uttryck kan man få en glimt av möjliga framtida scenarier för planeten och för mänskligheten. Följ med oss!

Vetenskapsfestivalen ställs in med anledning av risken för av spridningen av COVID-19 viruset.
Om läget stabiliseras finns det planer att genomföra en festival i mindre skala under hösten i vecka 40. Mer information om detta kommer längre fram.

Projektledare för Chalmers deltagande i Vetenskapsfestivalen
Anna Bergius
Tel 031-772 46 64
anna.bergius@chalmers.se

För idéer gällande skolprogrammet
Dorotea Blank
Tel 031-772 25 55

Publicerad: ti 17 mar 2020.