2014: Agera. Reagera. Interagera.2014 års tema är Agera. Reagera. Interagera.

Vetenskapsfestivalen löper enligt tre olika spår: det öppna programmet för allmänheten, skolprogrammet för elever i för- och grundskolan samt fackprogrammet som är en mötesplats för forskare, media, näringsliv och politik.Öppna programmet
Det öppna programmet startar den 7 maj och pågår till den 11 maj.
Hela öppna programmet Vetenskapsfestivalen
Chalmersaktiviteter dag för dag 7-11 maj
Medverkande från Chalmers


Skolprogrammet

Skolprogrammet startar den 5 maj och pågår till och med den 16 maj. Experimentverkstaden är den största enskilda aktiviteten i skolprogrammet och den återfinns inne på Chalmers campus Johanneberg. Alla aktiviteter i skolprogrammet måste bokas i förväg.

Hela skolprogrammet Vetenskapsfestivalen

 


Fackprogrammet

Fackprogrammet rymmer framför allt Forum för forskningskommunikation, den 7 maj.

Vetenskapsfestivalen för branschen
Foto: Dick Gillberg

 Publicerad: to 10 apr 2014. Ändrad: ti 28 apr 2015