Älvsnabbaren

 

 Välkommen att lyssna till korta föredrag om aktuell forskning i och kring Göteborg och hamnen ombord på "Älvsnabbare" på turen mellan Rosenlund och Lindholmen den 7 och 8 maj 2014.
 

 7 MAJ
 
Avg. Rosenlund kl. 11.42 
Avg. Lindholmspiren kl. 11.48 
Ana Gil Solá, filosofie doktor, institutionen för ekonomi och samhälle, Handelshögskolan, Göteborgs universitet. Forskningsområde: Specialitet: arbetsresor
Kontakt: ana.gilsola@geography.gu.se
 

Avg. Rosenlund kl. 11.57 Chalmers
Avg. Lindholmspiren kl. 12.03 

Claes Caldenby, professor emeritus, arkitektur, Chalmers. Älvstadens planering 
 


Avg. Rosenlund kl. 12.12 
Avg. Lindholmspiren kl. 12.18

Aant Elzinga
, professor, institutionen för filosofi lingvistik och vetenskapsteori. Specialitet: Polarexpeditioner. 
Kontakt: aant.elzinga@theorysc.gu.se
 

Avg. Rosenlund kl. 12.27
Avg. Lindholmen kl. 12.33
Sofia Svedhem är forskarassistent i biologisk och teknisk fysik. Hon forskar om hur nanopartiklar interagerar vid biologiska gränsytor/barriärer.
Kontakt: sofia.svedhem@chalmers.se

Avg. Rosenlund kl. 12.42 
Avg. Lindholmen kl. 12.48 
Johan Höjesjö, docent, institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet. Forskningsområde: Laxfiskekologi. Specialitet: Havsöringen till havs. Kontakt: johan.hojesjo@bioenv.gu.se 
 

Avg. Rosenlund kl. 12.57 Chalmers
Avg. Lindholmen kl. 13.03 Chalmers

Ekaterina Sokolova, doktor, institutionen för bygg- och miljöteknik. Ekaterinas forskning handlar om att beskriva hur mikrobiella föroreningar sprids i råvattentäkter, vilket är nödvändigt för att minimera hälsorisker med dricksvatten. 


Avg. Rosenlund kl. 13.12 

Avg. Lindholmen kl. 13.18 
Ola Kalén
 , doktorand, centrum för geovetenskaper, Göteborgs universitet. Specialitet:  Oceanografi med inriktningen oceancirkulation i Amundsenhavet på västantarktis. Kontakt: ola.kalen@gu.se 


Avg. Rosenlund kl. 13.27 
Avg. Lindholmen kl. 13.33

Lena Granhag, doktor, sjöfart och marin teknik, Chalmers. Rubrik: Under ytan i hamnen
Kontakt: lena.granhag@chalmers.se


 

8 MAJ

Avg. Rosenlund 11.42 
Avg. Lindholmspiren kl. 11.48

Mersiha Bruncevic, doktorand, institutionen för språk & litteraturer, Göteborgs universitet. Forskningsormåde: fransk litteratur. Specialitet: Marcel Proust. Kontakt: mersiha.bruncevic@sprak.gu.se
 
Avg. Rosenlund kl. 11.57 Chalmers
Avg. Lindholmspiren kl. 12.03 

Morten Lund, arkitektur, Chalmers. Vatten och stad.
Kontakt: morten.mose.lund@gmail.com
 

Avg. Rosenlund kl. 12.12
Avg. Lindholmspiren kl. 12.18

Helena Backlund Wasling, medicine doktor, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs universitet. Forskningsområde: neurovetenskap. Specialitet: beröring. Kontakt:backlund@physiol.gu.se
 
Avg. Rosenlund kl. 12.27 Chalmers
Avg. Lindholmen kl. 12.33

Morten Lund, arkitektur, Chalmers. Stad och vatten.
Kontakt: morten.mose.lund@gmail.com
 
Avg. Rosenlund kl. 12.42 
Avg. Lindholmen kl. 12.48

Johanna Bergkvist, filosofie doktor, institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet. Forskningsområde: Marin ekologi 
Specialitet:Försvar och kedjebildning hos kiselalger

Avg. Rosenlund kl. 12.57 Chalmers
Avg. Lindholmen kl. 13.03 Chalmers
Déborah Rupert är doktorand i biologisk och teknisk fysik. Hon forskar om biomarkörer för tidig diagnostik i olika sjukdomar som allergi och cancer.
Kontakt: rupert@chalmers.se


Avg. Rosenlund kl. 13.12 
Avg. Lindholmen kl. 13.18 

Anita Synnestvedt, forskare, institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet. Forskningsområde: arkeologi
Specialitet: Samtidsarkeologi och kulturarv.
Kontakt: anita.synnestvedt@archaeology.gu.se 
 
Avg. Rosenlund kl. 13.27 Chalmers
Avg. Lindholmen kl. 13.33 Chalmers
Lars Öhrström är professor i oorganisk kemi. Han fokuserar på att 2014 är kristallografins år. Det kan till exempel handla om växterna som är naturens kemister.
Kontakt: ohrstrom@chalmers.se

 

Publicerad: to 10 apr 2014. Ändrad: ti 28 apr 2015