Science slam & Science After Work


Science slam är ett sätt att presentera forskning så att alla förstår. Syftet med tävlingen är snarare att föra ut forskningsinformation på sätt som involverar publiken, än att kora en vinnare. Första tävlingen gavs 2006 i Darmstadt och blev en succé som kopierats av ett flertal stora universitet. I Sverige introducerades tävlingen i Lund 2010. Science slam arrangeras under Vetenskapsfestivalen tillsammans med Chalmers på Universeum sedan 2012.

Berätta om din forskning på tre minuter
Forskaren ska på tre minuter berätta om sin forskning: vad forskningen går ut på, vad hen hoppas uppnå/har uppnått, vilka problem detta i sin tur löser/frågor det besvarar. Den som lyckas förvåna och upplysa och desutom locka fram ett skratt, har god chans att vinna publikens röster.

Publiken röstar på vinnaren
Publiken röstar direkt efter varje föredrag med hjälp av mentometer. Röstsiffrorna är 1-5, där fem är högsta poäng. Den forskare som fått högst medelpoäng vinner. Endast vinnarens koras - inte de som kom på andra och tredje plats och så vidare.

Foto: Dick Gillberg

Alla är vinnare

Alla som deltar är vinnare - publiken lika mycket som föredragshållarna: Publiken får en inblick i många olika forskningsområden, forskarna som får berätta om sina projekt, framgångar och förhoppningar. Alla deltagande forskare får intyg och blomsterkvast och framförallt en nyttig erfarenhet.

Villkor för medverkan
Deltagarna i Vetenskapsfestvalens Science slam är forskare vid Göteborgs universitet eller Chalmers. De presenterar forskning som de själva är involverade i. De får använda powerpoint. De uppmuntras ta med föremål som illustrerar ämnet. Föredragen får inte överskrida 3 minuter - när gonggongen ljuder är föredraget slut.

Plats: Universeum, foajén
Datum: 8 maj
Tid: 18:15–19:00


Från Chalmers deltar:
Lena Hopsch, universitetslektor, Arkitektur.
Lenas forskning fokuserar på form och rumsupplevelse med kroppen i centrum i ett fenomenologiskt perspektiv och syftar till kunskap om väl gestaltade miljöer.  
Kontaktuppgift: hopsch@chalmers.seCecilia Svelander, doktor, Kemi och bioteknik.
Cecilia forskar om livsmedelsteknik, antioxidanter i maten.

Kontaktuppgift: cecilia.svelander@chalmers.se
 

 
Ruth Paas, doktorand, Tillämpad mekanik. 
Ruth forskar om trafiksäkerhet och då särskilt för att förebygga personskador.
Kontaktuppgift: ruth.paas@chalmers.se
 


 
Kent Salo, universitetslektor, Sjöfart och marin teknik. 
Kent forskar om utsläpp av partiklar i luften från sjöfarten.
Kontaktuppgift: teknik.kent.salo@chalmers.se
Från Göteborgs universitet deltar:
Gunilla Gårdfeldt, professor, Högskolan för scen och musik. Ämnesområde: musikdramatik och scenisk/musikalisk kommunikation, konstnärligt lärande. Kontakt: gunilla.gardfeldt@hsm.gu.seMagnus Fredriksson, docent, institutionen för journalistik, medier och kommunikation. Forskningsområde: Strategisk kommunikation. Specialitet: myndighetskommunikation. Kontakt:magnus.fredriksson@jmg.gu.se


 
Erik Andersson, filosofie doktor, institutionen för globala studier. Forskningsområde: internationell politisk ekonomi, finansmarknader, utvecklingsekonomi. Kontakt: erik.andersson@globalstudies.gu.se


 
Linnéa Johansson, doktorand, institutionen för historiska studier. Forskningsområde: Antikens kultur och samhällsliv. Specialitet: Pompeji.
Kontakt:
linnea.johansson@class.gu.se
 
 Kontaktpersoner

Konferencier: Dorotea Blank, dorotea.blank@universeum.se
Kontaktperson Chalmers: Anita Fors, anita.fors@chalmers.se
Kontaktperson Göteborgs universitet: Helena Åberg,
 helena.aaberg@gu.se
Publicerad: to 10 apr 2014. Ändrad: ti 28 apr 2015