Fika med en forskare

Välkommen att fika med en forskare. Tjugo forskare från Göteborgs universitet och Chalmers bjuder på fika i Bältespännarparken när  Vetenskapsfestivalen 2014 öppnar den 7 maj kl 12.00-13.00.

Forskarna kommer att sitta på var sin bänk och vänta på att få fika och samtala med dig som kommer förbi. Arla står för fikakorgens innehåll och AGA sponsrar ballonggasen.
Medverkande: 20 forskare från Göteborgs universitet och Chalmers

Plats: Bältespännarparken, mitt emot Stora Teatern på Kungsportsavenyen
Datum: 7 maj
Tid: 12:00 - 13:00
Cecilia Rosengren, docent i idé- och lärdomshistoria, institutionen för litteratur, idéhistoria och religion. Forskningsområde: Idé- och lärdomshistoria. Specialitet: Tidigmodern kulturhistoria, i synnerhet kvinnliga naturfilosofer ingrepp i sin tids filosofiska och vetenskapliga debatter. Genusfrågor, kommunikationsteorier, legitimeringsstrategier, idéhistorisk kanon samt historieskrivning.
Kontakt: cecilia.rosengren@lir.gu.se

Sonja Lundmark
, docent, energi och miljö, Chalmers. Hur kan elbilar bli mer effektiva? Kontakt: sonja.lundmark@chalmers.se
Dick Kasperowski, lektor i vetenskapsteori, institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborgs universitet. Forskningsområde: Vetenskapsteori. Specilaitet: Demokrati och vetenskap, universitetens tredje uppgift, crowdsourcing inom vetenskap, digitala teknologier och kunskapsbildning, "big data", lekmannaexpertis, Aktör nätverks-teori.
Kontakt: dick.kasperowski@theorysc.gu.se


Marie Grusell, filosofie doktor, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG), Göteborgs universitet. Forskningsområde: Reklam, Politisk kommunikation och sociala medier. Specialitet: Reklam
Kontakt: marie.grusell@jmg.gu.se
 


Karin Jonsson
, doktorand, livsmedelsvetenskap, kemi och bioteknik, Chalmers. Kan det vi äter som barn ge allergier senare i livet?
Kontakt: karin.jonsson@chalmers.se
Leif Denti, filosofie doktor, psykologiska insitutionen, Göteborgs universitet. Forskningsområde: Ledarskap, kreativitet, innovation, motivation, grupprocesser, arbets- och organisationspsykologi. Specialitet: Chefskap.
Kontakt: leif.denti@gu.se
 
 

Magnus Almgren
, doktor Data- och informationsteknik, Chalmers.  Så här fungerar en dataattack.
Kontakt: magnus.almgren@chalmers.se
Linnéa Johansson, doktorand, institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet. Forskningsområde: antikens historia och samhällsliv. Specialitet: Pompeji.
Kontakt:linnea.johansson@class.gu.se
 


Maria Abrahamsson
, doktor, kemi och bioteknik, Chalmers. Effektiv solenergi för göteborgsväder?
Kontakt: maria@chalmers.se

Robin Biddulph
, filosofie doktor, institutionen för ekonomi och samhälle vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet. Forskningsområde: Turism och fattigdom. Specialitet: Kulturgeografi; Kambodja.
Kontakt: robin.biddulph@geography.gu.seEva Wirström
, doktor, Rymd- och geoteknik Chalmers.  Vad vi lärde oss av kometen Ison? Kontakt: eva.wirstrom@chalmers.se

Staffan Björk, docent, institutionen för tillämpad IT. Forskningsområde: Interaktionsdesign. Specilitet: Speldesign.
Kontakt: staffan.bjork@ait.gu.se, 46 31 772 1039
 
 


Julie Gold
, universitetslektor, teknisk fysik, Chalmers. Kan odlat kött rädda vår planet? Kontakt: julie.gold@chalmers.se

Gunilla Gårdfeldt, professor, Högskolan för scen och musik. Ämnesområde: musikdramatik och scenisk/musikalisk kommunikation, konstnärligt lärande.
Kontakt: gunilla.gardfeldt@hsm.gu.se
 

Hector Martinez
, doktorand, kemi och bioteknik, Chalmers.  New ears with the help of a 3D-printer
Kontakt: hectorm@chalmers.se

Lena Granhag, forskarassistent, sjöfart och marin teknik, Chalmers.  Under ytan i hamnen. Kontakt: lena.granhag@chalmers.se

Helena Backlund Wasling, medicine doktor, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs universitet. Forskningsområde: neurovetenskap. Specialitet: beröring.
Kontakt: backlund@physiol.gu.se
 


Jana Sochor
, doktor / Helena Strömberg, doktorand, produkt och produktionsutveckling, Chalmers. Ubigo – ett alternativ till bilägande Kontakt: jana.sochor@chalmers.se / helena.stromberg@chalmers.se
Thomas Magnusson , professor emeritus, institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet. Forskningsområde: historia 17- och 1800-tal samt 1930-40-talet. Kontakt: thomas.magnusson@history.gu.se
 Lars Öhrström
, professor i oorganisk kemi, kemi och bioteknik, Chalmers. Kristallografins år: växterna som är naturens kemister.
Kontakt: ohrstrom@chalmers.se 

 
 

Publicerad: to 10 apr 2014. Ändrad: ti 28 apr 2015