Forskar-grand prix 2013

I slutet av september är det dags för forskare från Chalmers och Göteborgs universitet att drabba samman i en forskarbatalj. I tävlingen Forskar-grand prix handlar det om att presentera sin forskning för en bred allmänhet. Det ska vara fängslande, inspirerande och pedagogiskt – och publiken är med och avgör hur bra de lyckas! 
Slaget om vem som är bäst på att presentera sin forskning står på nio orter runt om i landet fredagen den 27 september. I göteborgstävlingen möts forskare från Chalmers och Göteborgs universitet. Vinnarna från de nio deltävlingarna möts sedan i en nationell final i Stockholm i början av december.
 
Under den första delen av tävlingen ska forskarna ge en presentation på max tre minuter – i Göteborg startar tävlingen klockan 14:00 i foajén på Universeum.
 
Därifrån går fyra forskare vidare till delfinal, där de får göra en ny presentation på 5 minuter – delfinalen startar klockan 18:00 på Forskartorget på Bokmässan.
 
Från Chalmers deltar:

Cecilia Berlin, institutionen för produkt- och produktionssystem. Cecilia forskar om vad demografiutvecklingen innebär för framtida svensk och europeisk tillverkningsindustri.

Måns Henningson, institutionen för fundamental fysik. Måns forskar om stort och smått: Fysik på olika skalor.Carina Persson, institutionen för rymd- och geovetenskap. Carina forskar om hur stjärnor och planeter bildas i de stora gasmolnen i vår galax.


Karl Palmås, institutionen för teknikens ekonomi och organisation. Karl forskar om samhällsförändringar drivna av innovation och entreprenörskap.
 Från Göteborgs universitet deltar:
  • Helen Nilsson Sköld, institutionen för biologi och miljövetenskap. Helen forskar om färger hos fisk och speciellt hur och varför de växlar färg, men även hälsa hos olika djur för att förstå hur livslängd kan regleras.

  • Mia Ericson, institutionen för psykiatri och neurokemi. Mia forskar om alkohol och beroendesjukdomar.

  • Palle Dahlstedt, institutionen för tillämpad informationsteknologi. Palle forskar om kreativitet och nya teknologier för improvisation och komposition.

  • Marie Lagerquist, centrum för ben- och artritforskning. Marie forskar om benskörhet.
Publikens omröstning kompletteras av en tremannajury:
  • Framförandet (scennärvaro, gestaltning) bedöms av Sisela Lindblom, dramaturg på Göteborgs Stadsteater.

  • Struktur (berättande, begriplighet) bedöms av Frida Boisen, chefredaktör på GT.

  • Innehåll (vetenskaplighet) bedöms av Per-Olof Nilsson, professor emeritus vid tillämpad informationsteknologi, Göteborgs universitet och Chalmers, föreståndare för Fysikaliska leksaker
Dorotea Blank, programchef på Universeum är konferencier under tävlingen.
 

Läs mer: Forskar-grand prix 2013
 
Bakom Forskar-Grand prix ligger föreningen Vetenskap & Allmänhet, i samarbete med landets universitet och högskolor samt de fyra forskningsfinansiärerna Forte, Formas, Vetenskapsrådet och Vinnova. Tävlingen är en del av EU-kommissionens evenemang Researcher’s Night, som arrangeras samma dag i över 30 länder.


ÄR DU FORSKARE VID CHALMERS och nyfiken på tävlingen? Kanske sugen på att vara med nästa år?
Kom och titta på tävlingen! Kontakta Anita Fors för mer information.

Publicerad: ti 03 sep 2013. Ändrad: fr 13 sep 2013