Forskar-grand prix 2012

Det handlar om att presentera sin forskning för en bred allmänhet – fängslande, inspirerande och pedagogiskt. Publiken har avgörandet i sin hand när åtta forskare från Chalmers och Göteborgs universitet drabbar samman i en forskarbatalj fredagen den 28 september. Med mentometerknappar i sin hand ska publiken tillsammans med en fackmannajury rösta fram vinnaren. 


Idén kommer från Danmark och Norge, som finslipat den populära tävlingsformen. Den nationella tävlingen Forskar-Grand Prix arrangeras nu i Sverige för första gången. Göteborgstävlingen, där forskare från Chalmers möter forskare från Göteborgs universitet, äger rum under Bokmässan och vinnaren i denna deltävling får åka till final i Stockholm i början av december. Under den första delen av tävlingen ska forskarna ge en presentation om max tre minuter – tävlingen startar kl 14:00 i foajén på Universeum.

Därifrån går fyra forskare vidare till delfinal, där de får göra en ny presentation om 5 minuter – delfinalen startar klockan 15:35 på Forskartorget på Bokmässan.

Från Chalmers deltar:
  • Igor Zoric, professor, institutionen för teknisk fysik, avdelningen för kemisk fysik. Forskar om nanopartiklar med tonvikt på deras elektroniska, optiska och katalytiska egenskaper. 

  • Lina Bertling Tjernberg, professor, institutionen för energi & miljö, avdelningen för elteknik. Forskar om framtidens så kallade smarta elnät. 

  • Anna Braide Eriksson, konstnärlig lektor/doktorand, institutionen för arkitektur
. Forskar om bostadens användbarhet idag och i framtiden.
  • Erik Ström, professor i kommunikationssystem, institutionen för signaler och system. Forskar om trådlös kommunikation. 

  • reserv: Joakim Andréasson, docent, institutionen för kemi och bioteknik, avdelningen för fysikalisk kemi 
. Forskar om hur fotokroma molekyler och ljus kan användas till att utföra logiska operationer och kontrollera biokemiska processer.

Från Göteborgs universitet deltar:
  • Gunnar Falkemark, professor i statsvetenskap, vid statsvetenskapliga institutionen. Forskar om makt och politiskt beslutsfattande.
  • Karin Westin Tikkanen, fil dr. vid institutionen för språk och litteraturer, forskar om alfabeten och skrift i det tidiga Romarriket (fram till ca 50 f.Kr.).
  • Carl Johan Skogh, universitetsadjunkt, Högskolan för design och konsthantverk. Forskar om det tredimensionella digitala mediet och dess utveckling.
  • Mikael Landén, professor/överläkare, Sektionen f psykiatri och neurokemi, Sahlgrenska Akademin. Forskar om bipolär sjukdom.
Publikens omröstning kompletteras av en tremannajury bestående av:
Anna Takanen, konstnärlig ledare och vice vd på Göteborgs Stadsteater
Frida Boisen, chefredaktör på GT
Per-Olof Nilsson, professor emeritus i fysik, föreståndare för Fysikaliska leksaker

Dorotea Blank, programchef på Universeum är konferencier under tävlingen.
 
Läs mer om deltagarna i Göteborg:
 forskargrandprix.se
Läs mer om Forskar-Grand prix:
 forskargrandprix.se/om-forskargrandprix/


 
Bakom Forskar-Grand prix ligger föreningen Vetenskap & Allmänhet, i samarbete med landets universitet och högskolor samt de fyra forskningsfinansiärerna FAS, Formas, Vetenskapsrådet och VINNOVA. Tävlingen är en del av EU-kommissionens evenemang Researcher’s Night, som firas samma dag i över 30 länder.

Publicerad: on 15 aug 2012. Ändrad: ti 03 sep 2013