Fysikaliska leksaker


Vår värld är full av underligheter. En del är förbryllande händelser i naturen, som till exempel ett träds förmåga att suga upp vatten flera meter över marken. Andra händelser hör samman med företeelser i vår hemmiljö, som till exempel sjungandet i kastrullen innan vattnet kokar. Genom naturvetenskapliga studier kan vi i regel få en förklaring till fenomenen.

Utställningen och experimentverkstaden Fysikaliska leksaker handlar just om att studera och försöka förstå olika företeelser, ibland lite ovanliga fenomen som förvånar oss.

Kontakt
Vill du veta mer om Fysikaliska leksaker kontakta professor Per-Olof Nilsson på institutionen för tillämpad informationsteknologi.

Telefon: 031-772 3312
Mobiltelefon: 070-753 53 12
Fax: 031-772 3367
Epost: per-olof.nilsson@chalmers.se

Läs mer:
Fysikaliska leksaker på Chalmers

Publicerad: to 14 okt 2010. Ändrad: on 27 mar 2013