Populärvetenskap

Chalmers arbetar med att göra teknik och vetenskap mera intressant i det omgivande samhället på en mängd olika sätt. Under den här rubriken i vänstermenyn hittar hittar du länkar till en del populärvetenskapliga webbplatser men även organisationer som vi samarbetar med. Vi har också egna aktiviteter som vänder sig till allmänheten.

Öppna föreläsningar

Chalmers anordnar populärvetenskapliga föreläsningar som är öppna för allmänheten. Uppgifter om föreläsningarna hittar du i kalendariet på vår webbplats, där det finns uppgift om ämne, tid och plats.

Vetenskapsfestivalen

Chalmers är en av initiativtagarna till och numera huvudmännen bakom Vetenskapsfestivalen. Många chalmersforskare medverkar i såväl skolprogrammet som det öppna programmet.

Forskar-grand prix

Föreningen Vetenskap & allmänhet arrangerar tävlingen där forskare ska presentera sin forskning engagerande och lättbegripligt på fyra minuter. Chalmers arrangerar inte längre någon regiontävling i Göteborg. Sedan 2018 har det emellertid varit möjligt för enskilda forskare att själva skicka in en video för att tävla om en plats i riksfinalen.


Sidansvarig Publicerad: må 12 aug 2019.