Populärvetenskap

Chalmers arbetar med att göra teknik och vetenskap mera intressant i det omgivande samhället på en mängd olika sätt. Under den här rubriken i vänstermenyn hittar hittar du länkar till en del populärvetenskapliga webbplatser men även organisationer som vi samarbetar med. Vi har också egna aktiviteter som vänder sig till allmänheten.

Öppna föreläsningar

Chalmers anordnar populärvetenskapliga föreläsningar som är öppna för allmänheten. Uppgifter om föreläsningarna hittar du i kalendariet på vår webbplats, där det finns uppgift om ämne, tid och plats. 

Varje torsdageftermiddag kan du också ta del av populärvetenskapliga föreläsningar på Chalmers vetenskapscafé Café-å-lär, Ebba Sandbergs Allé 8 i Göteborg.

Vetenskapsfestivalen

Chalmers är en av initiativtagarna till och numera huvudmännen bakom Vetenskapsfestivalen. Många chalmersforskare medverkar i såväl skolprogrammet som det öppna programmet.

Forskar-grand prix

Den 26 september 2014 arrangerar föreningen Vetenskap & Allmänhet Forskarfredag i samarbete med landets universitet och högskolor. I Göteborg deltar Chalmers tillsammans med Göteborgs universitet i tävlingen Forskar-Grand prix.


Publicerad: to 14 okt 2010. Ändrad: må 05 okt 2015